Als Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) verzamelt en publiceert de RSZ gegevens in verband met alle werkgevers van de privésector op het einde van het kwartaal. Enkel de zelfstandigen en de kleine ondernemingen zonder loontrekkend personeel zijn niet opgenomen. De kmo-werkgever die onder het RSZ valt, is dus een onderneming die tussen 1 en 250 werknemers telt en is aangesloten bij de RSZ. De privésector behelst alle ondernemingen en organisaties die niet worden beheerd of geleid door de overheid.

Cijfers over de tewerkstelling in kmo’s

Op 31 december 2021 waren 231.705 werkgevende ondernemingen in de privésector in België kmo's (< 250 werknemers), d.w.z. 99,4 % van de werkgeversbedrijven bij de RSZ, waarvan 193.789 micro-ondernemingen (< 10 werknemers ; 83,6 % van het totaal). De meeste kmo’s zijn gevestigd in het Vlaamse Gewest (133.007 ; 57,4 % van het totaal op 31 december 2021) en dat in alle grootteklassen: 110.257 micro-ondernemingen (57,8 % van het totaal), 18.993 kleine ondernemingen met 10 tot minder dan 50 werknemers (59,7 % van het totaal) en 3.757 middelgrote ondernemingen met 50 tot minder dan 250 werknemers (61,3 % van het totaal) zijn aldus in het Vlaamse Gewest gevestigd.

De sterke toename van 2,6 % tussen 2020 en 2021 van het aantal werkgevers in de privésector stemt overeen met een opleving ten opzichte van de negatieve evolutie van 0,4 % tussen 2019 en 2020 te wijten aan de COVID-19-crisis. De gemiddelde jaarlijkse groeipercentage neemt uiteindelijk toe van +1 % over de laatste vijf jaar (2016-2021). Het zijn vooral de ondernemingen met 10 tot 49 en 50 tot 249 werknemers die tussen 2020 en 2021 zijn toegenomen (met respectievelijk +4,5 % en +2,7 % tegenover +2,3 % voor micro-ondernemingen). 

De gewestelijke verdeling toont dat het aantal kmo-werkgevers voor de drie gewesten tussen 2019 en 2020 toeneemt, een kleinere stijging in Brussel (+2,2 %) dan in Vlaanderen (+2,5 %) en Wallonië (+2,8 %). In de periode 2016-2021 is het gemiddelde jaarlijkse groeipercentage van het aantal geregistreerde kmo-werkgevers in Vlaanderen hoger (+1 %) dan in Brussel (+0,6 %) en Wallonië (+0,7 %).

Op 31 december 2021 vertegenwoordigen vier sectoren de meerderheid van de kleine en middelgrote werkgevers in de privésector :

  • handel (51.840 ; 22,4 % van het totaal),
  • bouwnijverheid (30.074 ; 13 % van het totaal),
  • horeca (25.458 ; 11 % van het totaal),
  • gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten (22.135 ; 9,6 % van het totaal).

De micro-ondernemingen komen overeen met de meeste kleine en middelgrote werkgevers in de privésector (83,6 % van het totaal), maar hun aandeel daarvan verschilt per sector. Ze maken 89,6 % van het totaal uit in de horecasector en 90,3 % in de overige diensten, terwijl slechts 65,7 % van hen aanwezig is in de industrie en 71,9 % in de transportsector. 

Laatst bijgewerkt
2 september 2022