Als Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) verzamelt en publiceert de RSZ gegevens in verband met alle werkgevers van de privésector op het einde van het kwartaal. Enkel de zelfstandigen en de kleine ondernemingen zonder loontrekkend personeel zijn niet opgenomen. De kmo-werkgever die onder het RSZ valt, is dus een onderneming die tussen 1 en 250 werknemers telt en is aangesloten bij de RSZ. De privésector behelst alle ondernemingen en organisaties die niet worden beheerd of geleid door de overheid.

Cijfers over de tewerkstelling in kmo’s

Op 31 december 2020 waren 225.900 er werkgevende ondernemingen in de privésector in België kmo's (< 250 werknemers), d.w.z. 99,4 % van de werkgeversbedrijven bij de RSZ, waarvan 189.521 micro-ondernemingen (< 10 werknemers; 83,9 % van het totaal). De meeste kmo’s zijn gevestigd in het Vlaamse Gewest (129.806; 57,5 % van het totaal op 31 december 2020) en dat in alle grootteklassen: 108.052 micro-ondernemingen (57 % van het totaal), 18.113 kleine ondernemingen met 10 tot minder dan 50 werknemers (59,6 % van het totaal) en 3.641 middelgrote ondernemingen met 50 tot minder dan 250 werknemers (61% van het totaal) zijn aldus in het Vlaamse Gewest gevestigd.

De geleidelijke toename van het aantal werkgevers in de privésector is tussen 2019 en 2020 tot een einde gekomen, met een negatieve evolutie van 0,4 %, terwijl het gemiddelde jaarlijkse groeipercentage in de periode 2016-2020 +0,6 % is. Het zijn vooral de ondernemingen met 10 tot 49 en 50 tot 249 werknemers die tussen 2019 en 2020 zijn gedaald (met respectievelijk -3,8 % en -1,1 % tegenover +0,2 % voor micro-ondernemingen).

De gewestelijke verdeling toont dat het aantal kmo-werkgevers voor de drie gewesten tussen 2019 en 2020 afneemt, met een sterkere daling in Brussel (-1,6 %) dan in Vlaanderen (-0,3 %) en Wallonië (-0,5 %). In de periode 2016-2020 is het gemiddelde jaarlijkse groeipercentage van het aantal geregistreerde kmo-werkgevers in Vlaanderen hoger (+0,7 %) dan in Brussel en Wallonië (0,2 %).

Op 31 december 2020 vertegenwoordigen vier sectoren de meerderheid van de kleine en middelgrote werkgevers in de privésector :

  • handel (51.157; 22,7 % van het totaal)
  •  bouwnijverheid (28.963; 12,8 % van het totaal)
  •  horeca (23.593; 10,4 % van het totaal)
  •  gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten (21.666, 9,6% van het totaal)

De meeste kleine en middelgrote werkgevers in de privésector (83,9 % van het totaal) zijn micro-ondernemingen, maar hun aandeel daarvan verschilt per sector: ze vertegenwoordigen slechts 66 % van de industrie en 71,6 % van de transportsector maar 91,8 % van horeca en 90,7 % van overige diensten.

Laatst bijgewerkt
25 november 2021