Als Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) verzamelt en publiceert de RSZ gegevens in verband met alle werkgevers van de privésector op het einde van het kwartaal. De zelfstandigen en de kleine ondernemingen zonder loontrekkend personeel zijn niet opgenomen. De kmo-werkgever die onder het RSZ valt, is dus een onderneming die tussen 1 en 250 werknemers telt en is aangesloten bij de RSZ. De privésector behelst alle ondernemingen en organisaties die niet worden beheerd of geleid door de overheid.

Cijfers over de tewerkstelling in kmo’s

Op 31 december 2022 waren 230.536 werkgevende ondernemingen in de privésector in België kmo's (< 250 werknemers), d.w.z. 99,4 % van de werkgeversbedrijven bij de RSZ, waarvan 191.849 micro-ondernemingen (< 10 werknemers; 83,2 % van het totaal). De meeste kmo’s zijn gevestigd in het Vlaamse Gewest (132.278; 57,4 % van het totaal op 31 december 2022) en dat in alle grootteklassen:

 • 109.030 micro-ondernemingen (56,8 % van het totaal),
 • 19.428 kleine ondernemingen met 10 tot minder dan 50 werknemers (60 % van het totaal);
 • 3.820 middelgrote ondernemingen met 50 tot minder dan 250 werknemers (60,7 % van het totaal) zijn aldus in het Vlaamse Gewest gevestigd.

De daling van 0,5 % tussen 2021 en 2022 van het aantal werkgevers in de privésector was vooral te wijten aan de moeilijkheden waarmee micro-ondernemingen (-1 %) tijdens de energiecrisis werden geconfronteerd. Anderzijds steeg het aantal kleine (+1,9 %) en middelgrote (+2,7 %) ondernemingen in dezelfde periode, waarmee de opleving na de COVID-19-crisis werd voortgezet.  Ter herinnering: micro-werkgevers hebben de COVID-19-crisis beter doorstaan (+0,2 % tussen 2019 en 2020) dan kleine (-3,8 % tussen 2019 en 2020) en middelgrote (-1,1 % tussen 2019 en 2020) bedrijven. Het gemiddeld jaarlijkse groeipercentage blijft echter positief voor alle drie de categorieën van kmo's in de afgelopen vijf jaar (2017-2022): 0,5 % voor micro-ondernemingen, 1,4 % voor kleine ondernemingen en 1,3 % voor middelgrote ondernemingen.

De gewestelijke verdeling toont een daling van het aantal kmo-werkgevers voor alle drie gewesten tussen 2021 en 2022 als gevolg van het overwicht van micro-ondernemingen en de daling die in deze klasse plaatsvond. Het aantal kmo-werkgevers daalde met -0,4 % in Brussel, -0,5 % in Vlaanderen en -0,6 % in Wallonië. Micro-ondernemingen is de enige grootteklasse van kmo's die een daling kent tussen 2021 en 2022: -0,9 % in Brussel, -1,1 % in Vlaanderen en -1 % in Wallonië. In de periode 2017-2022 is het gemiddelde jaarlijkse groeipercentage van het aantal geregistreerde kmo-werkgevers in Vlaanderen hoger (+0,7 %) dan in Brussel en Wallonië (+0,4 %).

Op 31 december 2022 vertegenwoordigen vier sectoren de meerderheid van de kleine en middelgrote werkgevers in de privésector:

 • handel (51.094; 22,2 % van het totaal),
 • bouwnijverheid (30.184; 11 % van het totaal),
 • horeca (25.433; 11 % van het totaal),
 • gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten (22.017; 9,6 % van het totaal).

De meeste kleine en middelgrote werkgevers in de privésector bevinden zich in de grootteklasse micro-ondernemingen (83,2 % van het totaal), maar hun aandeel verschilt per sector. Ze maken:

 • 87,9 % van het totaal uit in de horecasector;
 • 89,8 % in de overige diensten;
 • 65,6 % van hen aanwezig is in de industrie;
 • 71,4 % in de transportsector.
Laatst bijgewerkt
20 september 2023