Table of Contents

  De tax shelter scale-up is bedoeld om investeringen van particulieren in scale-ups, snelgroeiende ondernemingen, aan te moedigen. Deze pagina vat de kerncijfers samen en geeft een overzicht van deze begunstigde ondernemingen.

  Opgelet: aangezien het aantal begunstigde ondernemingen echter zeer beperkt is en voor de laatste drie jaar nog steeds aan verandering onderhevig is, moet u die cijfers met grote voorzichtigheid gebruiken.

  Kerncijfers van de tax shelter scale-up en ontwikkelingen sinds 2019

  Volgens eerste schattingen zou de tax shelter scale-up het mogelijk hebben gemaakt investeringen van bijna 2,5 miljoen euro in 14 ondernemingen te doen.

  35 % van de begunstigde ondernemingen van de tax shelter scale-up had al een investering ontvangen via een andere tax shelter.

  Het aantal unieke begunstigde ondernemingen per jaar bleef relatief stabiel, terwijl de geïnvesteerde bedragen licht daalden. Daarentegen kende het aantal investeringen in 2021 een sterke toename.

  De geïnvesteerde mediane bedragen per investering via de tax shelter scale-up waren aanzienlijk hoger dan de bedragen die geïnvesteerd werden bij de start-up-regeling in 2019 en 2020 (respectievelijk 25.000 euro en 30.000 euro). Ze zijn in 2021 gedaald tot 567 euro als gevolg van een aanzienlijke toename van het aantal investeringen (136 tegenover 15 en 30 in voorgaande jaren) en een daling van de geïnvesteerde bedragen.

  Sectorale verdeling van de begunstigde ondernemingen van de tax shelter scale-up

  Deze tax shelter is vooral ten goede gekomen aan de ICT-sector, die 36 % van de begunstigden en 45 % van de geïnvesteerde bedragen vertegenwoordigt. Het wordt gevolgd door gespecialiseerde, wetenschappelijke en technische activiteiten (21 % van de begunstigden) en handel (14 % van de begunstigden). Het gaat om dezelfde sectoren die in het Profiel van de begunstigde ondernemingen zijn vermeld. De financiële en verzekeringsactiviteiten daarentegen domineren op vlak van het aantal investeringen (72 %), alleen als gevolg van de talrijke investeringen in 2021 in een beperkt aantal ondernemingen.

  Geografische spreiding van de begunstigde ondernemingen van de tax shelter scale-up

  Driekwart van het aantal investeringen werd gedaan in Brusselse scale-ups, hoewel ze slechts een kwart van het geïnvesteerde bedrag vertegenwoordigen. Investeringen in Vlaamse scale-ups vertegenwoordigen slechts een kwart van het totale aantal investeringen, maar twee derde van het geïnvesteerde bedrag. Het Waalse Gewest is amper vertegenwoordigd in deze regeling: 1,1 % van de investeringen, 7 % van de ondernemingen maar 8 % van het geïnvesteerde bedrag, wat leidt tot een hoger mediaan.

  Vlaamse investeerders vertegenwoordigden 85 % van de geïnvesteerde bedragen in de tax shelter scale-up.

   

  Verdeling van de begunstigde ondernemingen van de tax shelter scale-up naar geslacht van de bestuurders

  93 % van deze scale-ups werd geleid door bestuurders van beide geslachten, die overwegend mannelijk zijn en 7 % waarvan er uitsluitend mannelijke bestuurders zijn. De investeerders waren ook voor 85,2 % mannen.

   

  Verdeling van de begunstigde ondernemingen van de tax shelter scale-up naar grootte en rechtsvorm

  Ondernemingen met 10 tot 19 werknemers zijn goed voor de helft van de begunstigde ondernemingen van de tax shelter scale-up en zij trokken 43,4 % van het geïnvesteerd bedragen aan. Ondernemingen met 20 tot 49 werknemers vertegenwoordigden 28,6 % van de begunstigden, maar ontvingen slechts 10,7 % van het geïnvesteerde bedrag.

  Niet verwonderlijk, gezien de doelgroep, is de mediane omzet (1,1 miljoen euro) in de scale-up-regeling aanzienlijk hoger dan die in de start-up-regeling (34.973 euro). Bovendien behoren bijna alle begunstigde ondernemingen (92,9 %) tot de hoogste omzet-categorie (+150.000 euro), wat wordt verklaard door het feit dat scale-ups snelgroeiende ondernemingen zijn.

  Naamloze vennootschappen vertegenwoordigen driekwart van de begunstigden en hebben 95% van het geïnvesteerde bedrag verzameld.

  Laatst bijgewerkt
  15 maart 2023