Table of Contents

  De tax shelter is bedoeld om investeringen van particulieren in kmo's aan te moedigen. Deze pagina geeft een profiel van deze particulieren. Aangezien 99 % van de investeringen werden gedaan in start-ups, vertellen die globale trends vooral iets over de tax shelter start-up.

  Het stelsel van tax shelter heeft 23.105 investeerders aangemoedigd om te beleggen in Belgische ondernemingen. Bijna 23.000 mensen hebben geïnvesteerd via de tax shelter start-up, terwijl 169 en 183 mensen respectievelijk investeerden in de scale-up- en COVID-19-stelsel. Heel wat investeerders hebben via verschillende stelsels belegd.

  Opgelet: de gegevens voor de laatste drie jaar, en in het bijzonder voor 2021, zijn nog vatbaar voor verandering. Daarom moet u ze dan ook met de nodige voorzichtigheid bekijken. Voor sommige investeerders ontbreken er gegevens, zodat het totaal van de percentages niet gelijk is aan 100 % .

  Jaarlijkse evolutie van het aantal investeerders

  De geïnvesteerde bedragen zijn in 2017 sterk gestegen (+56 %). Het aantal begunstigde investeerders en investeringen is iets meer dan verdrievoudigd. Daarna daalden deze cijfers licht, of bereikten ze eerder een plateau rond de 5.500 investeerders per jaar. De cijfers voor de laatste drie jaar zijn slechts voorlopig en moeten daarom met voorzichtigheid worden behandeld.

  Geografische spreiding van de investeerders

  42,8 % van de investeerders kwam uit het Waalse Gewest, gevolgd door het Vlaamse Gewest (39,4 %) en het Brusselse Gewest (16,1 %). Vlaamse investeerders brachten het meeste kapitaal in (55,8 %). De Waalse investeerders waren goed voor 28,8 % van het geïnvesteerde bedrag en de Brusselse investeerders voor 14 %.

  In bijna drie van de vijf gevallen investeert een particulier in een onderneming uit zijn eigen provincie (56 %). Dit percentage is het hoogst in de provincie Luik (78,2 %) en het laagst in Vlaams-Brabant (40,4 %). In de provincies Waals en Vlaams-Brabant gaat ongeveer een kwart van de investeringen naar het naburige Brusselse Gewest.

  Verdeling van investeerders en bestuurders van de begunstigende ondernemingen van tax shelters naar geslacht

  37,9% van de investeerders zijn vrouwen. Dat percentage is dus hoger dan het percentage vrouwen die een zelfstandige activiteit uitoefenen (35%). Dat percentage ligt iets hoger:

  • in Brussel (42,2 % tegen 35,8 % in Vlaanderen);
  • bij degenen onder de 30 jaar (40,3 % tegen 35,8 % bij degenen onder de 70 jaar);
  • en bij de laagste inkomenscategorieën (42,2 % voor inkomens onder 40.000 euro tegen 31,6 % voor inkomens boven 100.000 euro).

  Vrouwelijke investeerders doen minder investeringen per persoon. Bovendien investeren zij een lager bedrag (met een mediaan bedrag van 490 euro) dan hun mannelijke tegenhangers (1.000 euro).

  Bovendien investeren vrouwen iets meer in vrouwelijke ondernemingen (11,9 % tegen 10,1 %) in termen van het aantal investeringen. Maar het verschil verdwijnt als er wordt gekeken naar de geïnvesteerde bedragen.

  De drie sectoren gespecialiseerde, wetenschappelijke en technische activiteiten, handel en ICT worden het meest gekozen door investeerders en ondernemingen. In die drie sectoren bevinden zich ook de meeste ondernemingen die profiteren van tax shelters. Er is echter een verschillende volgorde van de drie sectoren naargelang het geslacht. Vrouwen investeren het meest in ondernemingen die actief zijn in gespecialiseerde, wetenschappelijke en technische activiteiten (18,4 %), gevolgd door de handel (17 %). Mannen investeren het meest in de ICT-sector (25,2 %).

   

   

  Verdeling van de investeerders naar leeftijd

  Vier van de vijf investeerders waren tussen de 30 en 70 jaar oud toen ze voor het eerst investeerden. Die groep is goed voor bijna 90 % van het totale geïnvesteerde bedrag. De investeerders in Brussel zijn iets jonger: zo is 70 % jonger dan 50 jaar, tegen 55 % in de andere gewesten. Het aantal beleggingen per investeerder en het geïnvesteerde mediaan bedrag neemt toe met de leeftijd, behalve bij de oudste leeftijdscategorie (ouder dan 70).

   

  Laatst bijgewerkt
  15 maart 2023