Table of Contents

  De leeftijd van een zelfstandige wordt onderverdeeld in negen klassen van vijf jaar, startend van 20 jaar tot 65 jaar. De gegevens zijn afkomstig van de gegevensbanken van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ). Wat het aantal zelfstandigen betreft, wordt in deze pagina gebruik gemaakt van de cijfers op 31 maart van het jaar. terwijl de pagina over zelfstandigen de situatie op 31 december van het jaar weergeven, waardoor die cijfers verschillen.

  Verdeling zelfstandigen volgens leeftijd en origine

  De leeftijdsklassen 45-49 en 50-54 jaar tellen het grootste aantal zelfstandigen (samen 281.451 zelfstandigen) in 2017 (referentieperiode van de 2022-editie van de studie). Het aandeel van zelfstandigen van vreemde origine is niet hetzelfde voor elke leeftijdsklasse. Er is een stijgend aandeel zelfstandigen van vreemde origine te zien naarmate de leeftijd daalt. Bij de oudste leeftijdsklasse, 60-64 jaar, zijn zelfstandigen van vreemde origine nog goed voor 14 % terwijl ze bijna een derde uitmaken van alle zelfstandigen tussen 20 en 24 jaar. Het aantal zelfstandigen waarvan het origine onbekend is stijgt naarmate de leeftijd stijgt. Dat komt omdat hoe ouder personen, en hun ouders, zijn, het meer waarschijnlijk is dat informatie over hun nationaliteit afwezig is in het nationaal register.

  De verdeling volgens landengroepen binnen zelfstandigen van vreemde origine toont aan dat voor alle leeftijdsgroepen de andere EU-lidstaten (EU14 en EU13) goed zijn voor meer dan de helft van de zelfstandigen van vreemde origine. Het aandeel van zelfstandigen uit EU14 neemt toe met de leeftijd, terwijl het aandeel van zelfstandigen uit andere landengroepen met een relatief hoog aantal zelfstandigen daalt, zoals dat het geval is voor de EU13: van 36,8 % voor 20-24-jarigen naar 9,3 % voor 60-64-jarigen.

   

  Zelfstandigengraad volgens leeftijd en origine

  Als er rekening wordt gehouden met de totale bevolking, blijkt dat personen van Belgische origine vaker ondernemer zijn dan hun tegenhangers van vreemde origine en dat ongeacht hun leeftijd, al zijn er grote verschillen tussen de buitenlandse landengroepen. De zelfstandigengraad per leeftijdscategorie van de EU14 ligt slechts iets lager dan van Belgische origine en de zelfstandigengraad van EU13 zelfs voor de meeste leeftijdscategorieën hoger dan die van Belgische origine. De zelfstandigengraad van personen afkomstig uit de Maghreb-regio of andere Afrikaanse landen is daarentegen relatief laag.

   

  Tussen 45 en 49 jaar zijn zowel inwoners van Belgische als vreemde origine het meest ondernemend. Zo is op die leeftijd één op de vijf personen van Belgische origine en 13,6 % van vreemde origine een zelfstandige. Personen afkomstig uit Azië of Oceanië in de oudere leeftijdscategorieën vertonen een hogere zelfstandigengraad dan in de jongere leeftijdscategorieën: bijna drie op de tien personen met die origine zijn actief als zelfstandige op een leeftijd tussen 50 en 64 jaar.

  Zelfstandigengraad volgens geslacht en leeftijdscategorie, per origine

  Binnen eenzelfde origine, is een vrouw minder geneigd om actief te zijn als zelfstandige dan een man. Die vaststelling geldt voor alle leeftijdscategorieën. Vrouwen zijn, net als mannen, het vaakst actief als zelfstandige tussen de leeftijd van 40 en 49 jaar.

  In onderstaande grafiek ziet u per origine de zelfstandigengraad voor de vrouwen als mannen voor elke leeftijdscategorie. De lijn «België totaal» geeft de zelfstandigengraad weer voor alle personen in die leeftijdscategorie, alle origine en mannen en vrouwen samen.

   

  Laatst bijgewerkt
  13 februari 2023