Table of Contents

  Duurzaamheidsbelemmeringen: een internationale vergelijking

  In België ondervindt 73% van de kmo’s belemmeringen voor een transitie naar duurzaamheid, iets meer dan het EU-gemiddelde (70%). In Luxemburg en Nederland ondervinden ondernemingen evenveel belemmeringen in hun transitie. In onze andere buurlanden, Frankrijk en Duitsland, ondervinden kmo’s vaker belemmeringen, respectievelijk 82% en 76%. 

  Voornaamste belemmeringen volgens aantal werknemers

  Voor kmo’s is de drempel vaak hoger dan bij grote ondernemingen omdat kmo’s minder middelen hebben. Binnen kmo’s worden micro-ondernemingen vaker geconfronteerd met drempels voor duurzaamheid dan de kleine en middelgrote ondernemingen: 76% tegen 67%. Het gebrek aan financiële middelen is de enige bevraagde belemmering waarmee middelgrote ondernemingen (40%) vaker worden geconfronteerd dan micro- (24%) of kleine (22%) ondernemingen. Micro-ondernemingen worden vaker tegengehouden dan middelgrote ondernemingen door een gebrek aan vraag bij consumenten, gebrek aan kennis om duurzaamheid te integreren, moeite met de verenigbaarheid met het bedrijfsmodel, gebrek aan winstgevendheid en een gebrek aan wil bij het bestuur.

  De grootste drempel bij Belgische kmo’s blijkt het gebrek aan vraag naar duurzame goederen en diensten, ondanks het stijgende bewustzijn bij de bevolking. Voor 35% van de Belgische kmo’s bemoeilijkt dat de overgang naar duurzaamheid. Het gebrek aan kennis of vaardigheden is voor 22% van de kmo’s een struikelblok. Kmo’s hebben vaak niet de middelen om hun eigen personeel op te leiden of gespecialiseerde werknemers aan te nemen. Tenslotte vindt 22% van de Belgische kmo’s dat duurzaamheid niet gekoppeld kan worden aan economische winstgevendheid waardoor zij de duurzame kaart niet trekken.

  De transitie naar een meer duurzame economie is al bij veel kmo’s aan de gang, al is er nog veel verbetering mogelijk. Zo worden vaak materialen gerecycleerd of hergebruikt door kmo’s maar ontwikkelt slechts een minderheid van de kmo’s duurzame producten of diensten. Ondernemingen ondervinden vaak belemmeringen waardoor een transitie naar duurzaamheid wordt bemoeilijkt of uitblijft.

  Laatst bijgewerkt
  22 februari 2021