Table of Contents

  Duurzaamheidsacties

  Een overgrote meerderheid van de Belgische kmo’s (94%) onderneemt acties om ecologisch en sociaal duurzaam te zijn en staat daarmee op de 11e plaats in de EU27 en boven het EU-gemiddelde (91%). Denemarken is daarin het verst gevorderd met 99% van de kmo’s die minstens één duurzaamheidsactie ondernemen.

  De meest voorkomende acties bij Belgische kmo’s zijn:

  • de werkomstandigheden van werknemers verbeteren (77% van de kmo’s)
  • diversiteit en gelijkheid op de werkvloer promoten (68%)
  • materialen hergebruiken en recycleren (65%)

  Ze doen het ook beter dan het EU-gemiddelde op die acties. Slechts 29% van de Belgische kmo’s geeft aan dat het duurzame producten of diensten ontwikkelt, 1 procentpunt lager dan het EU-gemiddelde. Het is de enige bevraagde actie waarop de Belgische kmo’s lager scoren dan het EU-gemiddelde. De overige bevraagde acties waar de Belgische kmo’s telkens beter op scoren dan het EU-gemiddelde zijn:

  • consumptie of impact op natuurlijke bronnen verminderen (53%)
  • energie besparen of overschakelen naar hernieuwbare energie (56%)
  • werknemers betrekken bij het bestuur van de onderneming (57%)
  • impact van onderneming op de maatschappij evalueren (38%)

  Duurzaamheidsacties volgens aantal werknemers

  Hoe groter de kmo, hoe groter de kans dat ze minstens één bevraagde duurzaamheidsactie uitvoert. Een micro-onderneming (1-9 werknemers) verricht in 93% van de gevallen minstens één duurzaamheidsactie. Kleine (10-49 werknemers) en middelgrote (50-249 werknemers) ondernemingen doen het op hun beurt nog iets beter: respectievelijk 97 en 99%. Bij elk individueel actiepunt is dezelfde trend te zien, behalve bij het hergebruiken of recycleren van materialen waar 65% van de micro-ondernemingen materialen hergebruikt en 64% van de kleine ondernemingen.

  Duurzaamheidsacties volgens economische activiteiten

  Alle onderzochte kmo’s die actief zijn in de productiesector (sector C volgens de NACEBEL-codes 2008) geven aan minstens één duurzaamheidsactie te ondernemen. Kmo’s in de groot-en detailhandel (G) en de industriesector (B, D, E en F) ondernemen in 98% van de gevallen duurzaamheidsactie(s). De dienstensector (H, I, J, K, L, M, N, P, Q, R) hinkt achterop met 91%. De resultaten verschillen echter per individueel actiepunt. Zo betrekken kmo’s in de dienstensector vaker het personeel bij het bestuur van de onderneming (60%) dan de andere sectorgroepen.

  Laatst bijgewerkt
  22 februari 2021