Algemene voorwaarden wekken niet altijd veel enthousiasme op, maar ze spelen een cruciale rol in het creëren van heldere contractuele relaties en het voorkomen van geschillen.

Dat is zeker van groot belang in de wereld van onlineverkoop, waar consumenten en ondernemingen elkaar zelden in persoon ontmoeten. Duidelijke en evenwichtige contractuele bedingen versterken uw imago en het vertrouwen van de consument.

Bovendien kadert de wet overeenkomsten strikt door te bepalen dat elk onrechtmatig beding ten aanzien van de consument verboden en nietig is, en staan er sancties op overtredingen.

Met de groeiende impact van e-commerce in België is de rol van degelijke algemene voorwaarden bij onlineverkoop dan ook onmiskenbaar.

Hoe onrechtmatige bedingen vermijden?

Wat is een onrechtmatig beding?

Wat zijn de gevolgen als u onrechtmatige bedingen in uw overeenkomsten of uw algemene voorwaarden hebt?

Hoe stelt u uw bedingen duidelijk op?

Wat mag u wel en niet opnemen in verband met leveringstermijnen, aansprakelijkheidsbeperkingen, schadevergoedingen, garantie, herroepingsrecht …?

U vindt de antwoorden op die en andere vragen in onze guidelines over onrechtmatige bedingen bij onlineverkoop. De guidelines helpen u om een onderscheid te maken tussen wat wel en niet is toegestaan aan de hand van concrete voorbeelden, en zo aan de wetgeving te voldoen.

Download de guidelines (PDF, 255.34 KB)

Laatst bijgewerkt
12 februari 2024