Bent u al bezig met e-commerce of denkt u erover na om te beginnen, maar weet u niet precies welke informatie u moet verstrekken aan uw klanten?

E-commerce is in de wereld van vandaag niet meer weg te denken. Consumenten hoeven hun huis niet meer te verlaten om goederen of diensten aan te kopen en ondernemingen kunnen zich richten op een groter publiek. Dat kan via een webshop, maar evengoed via een app, een verkoopplatform of een sociaal netwerk.

Maar hoe weet een consument met wie ze zaken doen en of de goederen of diensten aan hun verwachtingen voldoen? Om in alle vertrouwen te kunnen kopen is het van essentieel belang dat u als onderneming tijdig alle informatie verstrekt die de consument nodig heeft. Denk hierbij aan informatie over uw onderneming, over de kenmerken van het goed of de dienst, de wettelijke garantie, het herroepingsrecht …

Het is niet alleen belangrijk voor de consument om deze informatie te krijgen, maar ook voor uzelf. Duidelijke informatie op het juiste moment voorkomt fouten en misverstanden die het contract of uw reputatie in gevaar kunnen brengen. Bovendien bent u hier veelal wettelijk toe verplicht.

De FOD Economie heeft guidelines opgesteld met goede praktijken voor het verstrekken van die informatie. U kunt ze gebruiken als instrument om te voldoen aan uw informatieverplichtingen, die voornamelijk voortvloeien uit het Wetboek van economisch recht.

Welke informatie meedelen en op welk moment

De guidelines geven de informatieverplichtingen chronologisch weer: welke informatie moet u altijd verstrekken, welke vanaf de uitnodiging tot aankoop, welke ten laatste aan het begin van het bestelproces, …? Ze vermelden ook de sancties die van toepassing zijn in geval van inbreuk.

U moet mogelijk nog voldoen aan extra informatieverplichtingen die niet in die guidelines staan, bijvoorbeeld omdat er specifieke wetgeving voor uw activiteit bestaat, of door andere wettelijke bepalingen zoals die met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

Een andere nuttige tool van de FOD Economie die u kan helpen is Infoshopping.be, een demonstratiewebsite voor e-commerce die u kunt gebruiken als voorbeeld en een antwoord biedt op vaak voorkomende vragen.

Respecteer de wettelijke verplichtingen en lees de guidelines vandaag nog!

Raadpleeg de guidelines Informatieverplichting bij e-commerce (PDF, 299.96 KB)

Laatst bijgewerkt
27 februari 2024