Alternatieve geschillenbeslechting (ADR – Alternative Dispute Resolution) biedt zowel consumenten als ondernemers een eenvoudige, snelle en kosteneffectieve manier om geschillen buitengerechtelijk op te lossen.

De door de FOD Economie erkende “gekwalificeerde entiteiten” behandelen geschillen tussen ondernemingen en consumenten, met strikte eisen voor hun onafhankelijkheid, onpartijdigheid, deskundigheid, doorzichtigheid, doeltreffendheid, snelheid en billijkheid.

Op dit moment zijn er 14 gekwalificeerde entiteiten, waarvan 13 voor specifieke sectoren. De Consumentenombudsdienst neemt de taak op zich voor sectoren waar (nog) geen entiteit bestaat. 

Het bestaan van sectorspecifieke entiteiten biedt voordelen! Ze beschikken over diepgaande technische kennis, waardoor geschillen efficiënt en kosteneffectief aangepakt kunnen worden. De communicatielijnen zijn korter, en de bevindingen van de entiteit kunnen dienen als een continue kwaliteitsaudit voor de sector.

Als u zelf een gekwalificeerde entiteit wilt creëren, moet u een erkenningsdossier indienen. De FOD Economie heeft guidelines opgesteld om u hierbij te helpen.

Hoe een gekwalificeerde entiteit creëren?

Hoe verloopt de erkenningsprocedure?

Welke documenten moet u indienen?

Welk type entiteit past het beste bij uw sector?

Mag u kosten aanrekenen?

Wat als de erkenningsaanvraag wordt geweigerd?

Over welk profiel moet uw personeel beschikken?

Hoe kunt u uw onafhankelijkheid verzekeren?

U vindt de antwoorden op die en andere vragen in onze guidelines voor sectoren die een gekwalificeerde entiteit wensen te creëren. De guidelines verduidelijken de erkenningsprocedure en het kwalificatieproces aan de hand van tips en voorbeelden uit de praktijk. Ze zijn een praktische leidraad om u te helpen een weloverwogen besluit te nemen.

Download de guidelines (PDF, 219.13 KB)

Laatst bijgewerkt
12 februari 2024