Bepaalde sectoren zijn onderworpen aan verplichtingen in het kader van de voorkoming van het witwassen van geld en van de financiering van terrorisme.

Als u bepaalde vennootschapsrechtelijke diensten aanbiedt aan ondernemingen (domiciliëring van de maatschappelijke zetel van andere ondernemingen, levering van adressen en ICT-diensten …) moet u ook voldoen aan deze verplichtingen op het vlak van organisatie, waakzaamheid en gegevensbescherming.

De sancties op het niet-naleven van die verplichtingen zijn zeer hoog, en de medewerking van uw sector is essentieel om het witwassen van geld en de financiering van terrorisme op te sporen.

Om u te helpen de wetgeving te begrijpen en eraan te voldoen heeft de FOD Economie guidelines opgesteld.

Hoe voldoen aan de verplichtingen met betrekking tot de voorkoming van het witwassen van geld en van de financiering van terrorisme?

Wie wordt beschouwd als een dienstenverlener aan vennootschappen?

Hoe voert u een risicobeoordeling uit?

Hoe moet u uw personeel opleiden?

Hoe moet u uw cliënten, hun lasthebbers en de uiteindelijke begunstigden identificeren?

Welke gegevens moet u verzamelen?

Wanneer en hoe moet u een risico van witwas of financiering van terrorisme melden?

Welke gegevens moet u bewaren en hoe lang?

Welke controles en sancties zijn er?

U vindt de antwoorden op die en andere vragen in onze guidelines over de verplichtingen van dienstenverleners aan vennootschappen met betrekking tot de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. De guidelines lichten de verschillende verplichtingen op vereenvoudigde wijze toe, om u te helpen ze correct toe te passen.

Download de guidelines (PDF, 222.47 KB)

Laatst bijgewerkt
16 april 2024