Bent u een dienstencheque-onderneming?

Ga na of de bedingen in uw contracten overeenkomstig de wet zijn!

Stel contracten op die voldoen aan de eisen voor transparantie en rechtvaardigheid.

Stel de contractuele bedingen op een duidelijke en begrijpelijke manier op. Ze moeten duidelijk genoeg zijn en zo worden geformuleerd dat de consument in staat is om de economische implicaties ervan te begrijpen. Bovendien moeten contractuele bedingen rechtvaardig zijn en mogen ze de consument niet onrechtmatig benadelen (wat betreft diens rechten en plichten) ten opzichte van de onderneming.

Hoe uw contracten opstellen?

Hoe informeert u de consument over de prijs van de diensten?

Over de afwezigheidsregeling?

Over de begrenzing van uw verantwoordelijkheden?

Wat met de schadebedingen als een partij haar verplichtingen niet nakomt?

U vindt de antwoorden op die en andere vragen in onze guidelines over contractuele bedingen in contracten voor huishoudhulpen die dienstenchequebedrijven ter beschikking stellen van de consument. Die guidelines helpen u om aan uw verplichtingen te voldoen.

Download de guidelines (PDF, 180.15 KB)

Laatst bijgewerkt
27 februari 2024