Als kredietverstrekker of -bemiddelaar bent u aan een aantal wettelijke verplichtingen gebonden.

Vóór u een consumentenkrediet verleent, moet u bepaalde gegevens verzamelen die u toelaten de financiële situatie van uw klant te beoordelen. Aan de hand van al die gegevens kunt u een krediet aanbieden of weigeren.

Hoe de solvabiliteit van een consument beoordelen?

Welke informatie moet u over de consument verzamelen?

Welke signalen verdienen bijzondere aandacht bij de beoordeling?

Hoe kunt u het type krediet en het bedrag bepalen die het best aangepast zijn aan de financiële situatie van de consument?

U vindt de antwoorden op die en andere vragen in onze guidelines over de beoordeling van de kredietwaardigheid van de consument in het kader van een consumentenkrediet. Die guidelines helpen u de wetgeving correct toe te passen.

Download de guidelines (PDF, 286.17 KB)

Laatst bijgewerkt
23 februari 2024