Als beoefenaar van een vrij of intellectueel beroep heeft u een heel aantal informatieplichten. Met andere woorden: u moet uw klanten bepaalde informatie bezorgen vóór u een contract afsluit of een prestatie levert.

Hoe kunt u aan uw informatieverplichtingen voldoen?

Welke informatie moet u meedelen?

Op welke manier moet u de verschillende gegevens overmaken?

Wat moet u meedelen over de prijs? Over de klachtenbehandeling? In het kader van contracten op afstand of contracten buiten de verkoopruimte? Op websites?

De antwoorden op die en andere vragen vindt u in onze guidelines over de algemene informatieplicht voor vrije en intellectuele beroepen. Die guidelines geven u een globaal overzicht van de verschillende gegevens die u moet overmaken in functie van de context waarbinnen uw activiteit plaatsvindt, en helpen u om aan uw verplichtingen te voldoen.

Download de guidelines (PDF, 197.57 KB)

Laatst bijgewerkt
16 april 2024