Als verkoper van autovoertuigen (personenauto’s, minibussen, kampeerauto’s …) moet u aan verschillende wettelijke verplichtingen voldoen die consumenten beschermen.

Zo somt de wet een hele reeks informatie op die u moet opnemen in uw verkoopovereenkomsten en in de daarbij horende verkoopvoorwaarden. Andere zaken mag u juist niet opnemen in deze documenten.

U moet ook voldoen aan andere informatieverplichtingen, die variëren afhankelijk van de context: als u de consument uitnodigt om een aankoop te doen (bv. via een catalogus), als u een website heeft, als u een klacht van een consument ontvangt …

Aangezien consumenten zeer prijsbewust zijn, vooral als het om een grote aankoop zoals een auto gaat, is een correcte prijsaanduiding ook van groot belang, en moet u erop toezien dat consumenten niet misleid worden als u uw prijzen in de verf wenst te zetten.

Waar op letten bij de verkoop van autovoertuigen aan consumenten?

Welke informatie bezorgt u aan uw klant vanaf de uitnodiging tot aankoop?

Wat met uw website?

Wat als de aankoop op afstand (bv. via internet) of buiten uw verkoopruimte (bv. bij de consument thuis) gebeurt?

Wat vermeldt u in de verkoopovereenkomst en -voorwaarden? Wat mag u er niet in vermelden?

Hoe kan u uw prijzen promoten en kortingen geven?

Hoe kan u uw klant een krediet aanbieden?

Wat als de consument een klacht heeft?

U vindt de antwoorden op die en andere vragen in onze guidelines over de verkoop van autovoertuigen aan consumenten. De guidelines helpen u om een onderscheid te maken tussen wat wel en niet is toegestaan aan de hand van concrete voorbeelden, om zo aan de wetgeving te voldoen.

Download de guidelines (PDF, 324.34 KB)

Laatst bijgewerkt
27 februari 2024