Bent u actief in de kunstsector?

Mensen kunnen de kunst- en antiekmarkt gebruiken om geld uit illegale activiteiten wit te wassen. Kunstwerken en cultuurgoederen zijn voor sommige criminelen immers attractieve waarden.

Daarom moeten bepaalde ondernemingen uit de kunstsector voldoen aan diverse verplichtingen inzake voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme:

  • zich registreren als onderworpen entiteit;
  • een interne organisatie opzetten;
  • de klanten identificeren en verifiëren;
  • de transactierisico's analyseren en verdachte transacties melden.

De regels verschillen naargelang u een antiquair of een kunstgalerij, een organisator van beurzen en salons, een veilinghuis of een entrepot bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Moet ik me registreren bij de FOD Economie en de regels inzake voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme naleven?

Wat zijn mijn verplichtingen inzake organisatie?

Wat zijn mijn verplichtingen inzake waakzaamheid?

Wat zijn mijn verplichtingen inzake melding aan de CFI?

Wat zijn mijn verplichtingen inzake gegevensbewaring?

Het antwoord op deze en andere vragen vindt u in onze guidelines over de verplichtingen van de kunstsector inzake voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Aan de hand van concrete voorbeelden helpen deze guidelines u om de maatregelen die de wet voorschrijft te begrijpen en correct toe te passen zodat u eraan voldoet.

Guidelines downloaden (PDF, 294.03 KB)

Laatst bijgewerkt
15 april 2024