Aannemers van renovatiewerken zorgen er best voor dat ze betrouwbare algemene voorwaarden hebben die met elke situatie rekening houden. Dit vermijdt onaangename verrassingen tijdens de uitvoering van de werken.

De algemene voorwaarden in een contract omkaderen de commerciële relatie tussen een verkoper of een dienstverlener en de klant. Ze bevatten een hoop informatie over de contractuele modaliteiten voor de verkoop van goederen of de verlening van diensten.

Elk type informatie stemt met een specifiek beding overeen. Het kan gaan om informatie over de prijs van het product of de dienst, de vergoedingen ten laste van de klant, de verantwoordelijkheden van de verkoper/dienstverlener en die van de klant, de beëindiging van het contract, ...

Het Wetboek van economisch recht voorziet in dat verband in uiteenlopende verplichtingen. Over het algemeen moet elke onderneming die algemene voorwaarden aanbiedt enerzijds bepaalde informatie aan de klant verstrekken en anderzijds afzien van onrechtmatige bedingen.

Hoe stelt u uw voorwaarden correct op?

Welke informatie moet u aan de consument verstrekken over uw algemene voorwaarden?

Wat zijn onrechtmatige bedingen?

Welke bedingen kunnen in de sector “renovatiewerken” onrechtmatig zijn?

U vindt het antwoord op die en andere vragen in onze guidelines over algemene voorwaarden en onrechtmatige bedingen in de sector “renovatiewerken”. Die guidelines helpen u om het onderscheid te maken tussen wat toegelaten is en wat niet.

Download de guidelines (PDF, 235.89 KB)

Laatst bijgewerkt
13 februari 2024