Ambachtelijke producten vallen bij de consument erg in de smaak. De voorliefde voor ambachtelijke producten is gestoeld op de veronderstelde kenmerken van die producten: kwaliteit, authenticiteit, ambachtelijke vakkennis, korte keten ...

Het benadrukken van het ambachtelijk karakter van producten is een marketingtool voor ondernemingen en ambachtslieden. Het gebruik van de benaming moet aan wettelijke vereisten voldoen.

Producenten die het label “ambachtelijk” voeren, moeten dat label kunnen onderbouwen, via de reclame, de verpakking, of de website waarop het product of de reclame voorkomt.

Waar moet u rekening mee houden als u termen zoals “ambachtelijk” wilt gebruiken?

Op basis van welke criteria wordt een product als “ambachtelijk” of “artisanaal” beschouwd?

Bestaan er specifiekere verplichtingen voor voedingsmiddelen?

U behoort tot de erkende ambachtslui. Betekent dat dat de producten die u maakt automatisch “ambachtelijke” producten zijn?

Wat met de vermeldingen “hoeveproduct” en “huisbereid”?

U vindt het antwoord op die en andere vragen in onze guidelines over het gebruik van de terminologie “artisanaal”, “ambachtelijk” en afgeleiden ervan in productbenamingen. Die guidelines helpen u om de geldigheid van uw beweringen te evalueren.

Download de guidelines (PDF, 166.95 KB)

Laatst bijgewerkt
13 februari 2024