Guidance

De wetgeving begrijpen en correct toepassen is van essentieel belang voor uw handel of onderneming.

In de rubriek ”Guidance“ van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie vindt u Guidelines (PDF, 115.82 KB) (tips en goede praktijken) over diverse thema’s en sectoren.

Antwoorden op vragen als welke verkoopsmethode hanteren, hoe omgaan met klanten, hoe uw intellectuele eigendomsrechten vrijwaren ... komen er aan bod.

De FOD Economie legt haarfijn uit wat conform de wet is en wat niet. Het is tenslotte belangrijk om een duidelijk onderscheid te maken tussen wat wel en niet mag.

Deze richtlijnen zijn bedoeld om u te helpen voldoen aan uw wettelijke verplichtingen en om geschillen met klanten, leveranciers en concurrenten te voorkomen.

Laatst bijgewerkt
27 februari 2024