Guidance

De wetgeving begrijpen en correct toepassen is van essentieel belang voor uw handel of onderneming.

In de rubriek "Guidance" van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie vindt u Guidelines (PDF, 115.82 KB) (tips en goede praktijken) aangaande diverse sectoren.

Antwoorden op vragen als welke verkoopsmethode hanteren, hoe omgaan met klanten, hoe uw zaak of onderneming beschermen tegen bedrog, hoe aan eerlijke mededinging doen, hoe uw intellectuele eigendomsrechten vrijwaren, ... komen er aan bod.

De FOD Economie legt haarfijn uit hoe u de wetgeving kunt eerbiedigen maar ook, en vooral, wat niet conform de regelgeving is.

Deze richtlijnen zijn bedoeld om u te wijzen op uw wettelijke verplichtingen en om geschillen met klanten, leveranciers en concurrenten te voorkomen.

Onze algemene richtlijnen

Onze richtlijnen eigen aan uw activiteitensector

Autosector

Intellectuele eigendom

Dienstverleners

Andere sectoren

Laatst bijgewerkt
6 september 2023