Einde of schorsing van een onderneming

Het leven van een onderneming is eindig, hetzij door vrijwillige stopzetting, hetzij door faillissement.

Hiervoor heeft de wetgever de vereffeningsprocedure in het leven geroepen.

Wanneer een vennootschap haar activiteiten stopzet, worden haar activa verkocht om zo nodig de nog openstaande schulden te kunnen aflossen. Het eventuele saldo wordt verdeeld onder de aandeelhouders. Het geheel van deze handelingen wordt onder de ontbinding en vereffening van vennootschappen geklasseerd.

Laatst bijgewerkt
18 januari 2018

Laatste nieuws voor dit thema

  1. Ondernemingen

    Ideas from Europe - Steun het project “Bloomlife” van de Belgische kandidaat Julien Penders

  2. Ondernemingen

    Belgische wijnsector blijft groeien

  3. Ondernemingen

    Vermijd een tarieftoeslag bij laattijdige neerlegging van de jaarrekening