Einde of schorsing van een onderneming

Het leven van een onderneming is eindig, hetzij door vrijwillige stopzetting, hetzij door faillissement.

Hiervoor heeft de wetgever de vereffeningsprocedure in het leven geroepen.

Wanneer een vennootschap haar activiteiten stopzet, worden haar activa verkocht om zo nodig de nog openstaande schulden te kunnen aflossen. Het eventuele saldo wordt verdeeld onder de aandeelhouders. Het geheel van deze handelingen wordt onder de ontbinding en vereffening van vennootschappen geklasseerd.

Laatst bijgewerkt
18 januari 2018

Laatste nieuws voor dit thema

 1. Ondernemingen

  Inwerkingtreding wetgeving op de insolvabiliteit - Impact op de Kruispuntbank van Ondernemingen

 2. Ondernemingen

  Hoe de boekhouding van uw onderneming voeren? 

 3. Consumentenbescherming
  Ondernemingen

  Ligt u in geschil met een onderneming en vindt u geen oplossing?