De wetgeving beschermt het voeren van de titel, maar niet de uitoefening van het beroep van psycholoog.

Voeren van de titel

Om in alle wettelijkheid de titel van psycholoog te voeren, moet u:

  • houder zijn van een van de diploma's die beoogd worden bij punt 1° van artikel 1 van de wet van 8 november 1993;
  • ingeschreven zijn op de lijst van de Psychologencommissie.

Toepassingsgebied van de wet

De wetgeving is van toepassing op bedienden, ambtenaren en zelfstandigen die het beroep in hoofd- of bijberoep uitoefenen.

Bijkomende informatie

Psychologencommissie
Kunstlaan 3
1210 Brussel

Tel.: +32 22 503 29 39
Fax: +32 2 669 96 86

E-mail: info@compsy.be

Laatst bijgewerkt
21 oktober 2020