Bent u onderdaan van een land buiten de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? En heeft u de titel van landmeter-expert behaald in dat land? Dan moet u een gelijkwaardigheidsbeslissing voor uw diploma aanvragen bij één van de volgende gemeenschappen (in functie van uw verblijfplaats):

Advies: ga vooraf bij het Belgische Assistentiecenter voor de erkenning van beroepskwalificaties na of u niet gelijkgesteld wordt met een onderdaan van de Europese Unie. Er bestaan verschillende Europese richtlijnen die u toelaten om gelijkgesteld te worden met een onderdaan van een lidstaat (bijvoorbeeld als echtgenoot van een onderdaan van een lidstaat).

Laatst bijgewerkt
16 september 2020