Wat is huwelijksbemiddeling?

Huwelijksbemiddeling bestaat erin om tegen vergoeding ontmoetingen tussen personen te regelen, die rechtstreeks of onrechtstreeks tot een huwelijk of tot een vaste relatie moeten leiden (wet van 9 maart 1993 ertoe strekkende de exploitatie van huwelijksbureaus te regelen en te controleren).

Een dergelijke activiteit wordt uitgeoefend door huwelijksbureaus. De bureaus, ontmoetings- of andere clubs zijn niet uitgesloten van het toepassingsgebied van die wetgeving, als ze aan de definitie van huwelijksbemiddeling beantwoorden.

Welke zijn de voorwaarden om aan huwelijksbemiddeling te mogen doen?

De wet is van toepassing zodra er een systeem wordt ingevoerd, waarbij de persoonlijke gegevens van personen die zich registreren, gebruikt en uitgebaat kunnen worden om, tegen betaling, op zoek te gaan naar een partner om een duurzame relatie mee aan te gaan.

Om een huwelijksbemiddelingsactiviteit als natuurlijke of rechtspersoon uit te oefenen, moet u:

Download het typecontract (DOCX, 16.8 KB)

Laatst bijgewerkt
23 oktober 2019