In België zijn sommige beroepen gereglementeerd en is het voeren van bepaalde beroepstitels beschermd: alleen wie aan de voorwaarden voldoet, mag de titel voeren. Concreet hebben we het dan over:

Dienstverlenende intellectuele beroepen

Tot op heden maakte geen enkel dienstverlenend intellectueel beroep het voorwerp uit van de bescherming van het voeren van de beroepstitel in toepassing van deze wet.

Ambachtelijke beroepen

Wie een beschermde ambachtelijke titel wil gebruiken, moet daarvoor aan twee voorwaarden voldoen:

  • een diploma hebben en/of voldoende praktijk bewijzen;
  • ingeschreven zijn op de lijst bijgehouden door de FOD Economie.
    Een vennootschap mag een gereglementeerde beroepstitel alleen gebruiken in haar benaming, doel of reclame wanneer minstens één zaakvoerder of afgevaardigd bestuurder aan de voorwaarden voldoet.
    Op dit moment is nog geen enkele ambachtelijke beroepstitel beschermd.
Laatst bijgewerkt
24 januari 2018