Wat doet een gecertificeerde belastingadviseur?

De gecertificeerde belastingadviseur oefent hoofdzakelijk de volgende activiteiten uit:

  1. advies verstrekken in alle fiscale aangelegenheden
  2. de belastingplichtige bijstaan bij het nakomen van zijn fiscale verplichtingen
  3. de belastingplichtige vertegenwoordigen bij de belastingdiensten

Alleen als u ingeschreven bent in het openbaar register van het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants mag u de titel van gecertificeerde belastingadviseur (in het Engels "certified tax advisor") dragen. Als u onder de vorm van een rechtspersoon werkt, mag uw rechtspersoon de titel van gecertificeerde belastingadviseur gebruiken of opnemen in de maatschappelijke benaming als de rechtspersoon ingeschreven is in het openbaar register van het Instituut.

Wie mag de titel van gecertificeerde belastingadviseur dragen?

De voorwaarden om de titel van gecertificeerde belastingadviseur te dragen, verschillen naargelang:

  • u zich in België wilt vestigen om er het beroep uit te oefenen en de titel te dragen
  • u beschikt over een titel die toegang geeft tot het beroep van gecertificeerde belastingadviseur, behaald in een ander land dan een lidstaat van de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland

Hoe vindt u een gecertificeerde belastingadviseur?

Op de website van het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants vindt u de namen en contactgegevens van alle gecertificeerde belastingadviseurs ingeschreven in het openbaar register van het Instituut.

Contact

Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants

Institute for Tax Advisors & Accountants
Renaissance Building
Emile Jacqmainlaan 135/2
1000 Brussel

Tel: + 32 2 240 00 00
E-mail: info@itaa.be

Laatst bijgewerkt
27 november 2020