Table of Contents

  Als u onderdaan bent van een lidstaat van de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland kunt u het beroep van auto-expert tijdelijk en occasioneel uitoefenen. In dat geval moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • u bent op wettige wijze gevestigd in een andere lidstaat en oefent er het beroep van auto-expert uit en;
  • indien het beroep van auto-expert niet is gereglementeerd in de lidstaat waar u bent gevestigd, heeft u het beroep van auto-expert tijdens de tien jaar voorafgaand aan de dienstverrichting gedurende minstens een jaar uitgeoefend in een of meerdere lidstaten.

  Schriftelijke verklaring

  U oefent het beroep van auto-expert voor de eerste keer in België tijdelijk en occasioneel uit? U moet het Instituut van de Auto-Experts van tevoren op de hoogte brengen met een schriftelijke verklaring. Daarin vermeldt u de gegevens over uw verzekeringsdekking of andere middelen van persoonlijke of collectieve bescherming voor de beroepsaansprakelijkheid.

  U moet die verklaring één keer per jaar hernieuwen als u van plan bent om tijdens dat jaar in België tijdelijk en occasioneel als auto-expert te werken. U mag de verklaring via alle middelen aanleveren.

  Bij uw eerste dienstverrichting of als uw situatie wezenlijk wijzigt ten opzichte van de documenten die u eerder heeft aangeleverd, moet u ook de volgende documenten bezorgen:

  • een bewijs van nationaliteit;
  • een attest waaruit blijkt dat u:
   • rechtmatig in een lidstaat bent gevestigd;
   • u er de activiteiten van auto-expert uitoefent;
   • u op het moment van afgifte van het attest geen beroepsuitoefeningsverbod is opgelegd, ook al is het maar tijdelijk;
  • een bewijs van beroepskwalificaties;
  • als het beroep in uw lidstaat van oorsprong niet is gereglementeerd, een bewijs via alle middelen dat u de betrokken werkzaamheden in de tien voorafgaande jaren gedurende minstens een jaar heeft uitgeoefend.

  U kunt de verklaring per post of e-mail opsturen naar een kamer van de Raad van het Instituut van de Auto-Experts.

  Instituut van de Auto-Experts
  Woluwedal 46, Bus 5
  1200 Brussel

  Tel.: 02 880 40 47

  Fax: 02 763 41 83

  E-mail: info@iaeiea.be

  Bevoegde kamer

  De Raad van het Instituut van de Auto-Experts telt twee kamers: de Nederlandstalige kamer en de Franstalige kamer. De kamer waarbij u uw aanvraag moet indienen, wordt bepaald door de plaats waar u het beroep voor het eerst wenst uit te oefenen in België:

  • gaat het om het Vlaams Gewest, dan is de Nederlandstalige kamer bevoegd;
  • gaat het om het Waals Gewest (met inbegrip van het Duitstalig gebied), dan is de Franstalige kamer bevoegd;
  • gaat het om het tweetalig Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dan staat het u vrij de bevoegde kamer te kiezen. De taal die u gebruikt om uw verzoek in te dienen, bepaalt welke kamer bevoegd is.
  Laatst bijgewerkt
  25 november 2020