Table of Contents

    Bent u onderdaan van een land buiten de Europese Unie of van een ander land dan IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland? En heeft u de titel van auto-expert behaald in dat land? Om het beroep te kunnen uitoefenen, moet u een gelijkwaardigheidsbeslissing voor uw diploma aanvragen bij een van de volgende gemeenschappen (naargelang uw verblijfplaats):

    Tip: ga vooraf bij het Belgische Assistentiecenter voor de erkenning van beroepskwalificaties na of u niet met een onderdaan van de Europese Unie wordt gelijkgesteld. Er bestaan verschillende Europese richtlijnen die u toelaten om met een onderdaan van een lidstaat (bijvoorbeeld als echtgenoot van een onderdaan van een lidstaat) te worden gelijkgesteld.

    Laatst bijgewerkt
    10 oktober 2022