Table of Contents

  De coöperatieve vennootschap die oorspronkelijk ontstaan is uit de coöperatieve beweging, is een vennootschap waarvan de leden aan gemeenschappelijke doelstellingen werken en gemeenschappelijke waarden delen. Oorspronkelijk is het een vorm van vennootschap waarvan de bijzondere werking afweek van de principes en de waarden van de aandeelhoudende handelsvennootschappen.

  Kenmerken van de coöperatieve vennootschappen

  In België is de coöperatieve vennootschap een specifieke vorm van een handelsvennootschap, met als kenmerk dat ze een variabel aantal vennoten en kapitaal heeft.

  We onderscheiden twee soorten coöperatieve vennootschappen:

  • de coöperatieve vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (cvba);
  • de coöperatieve vennootschappen met onbeperkte aansprakelijkheid (cvoa).

  Oprichtingsformaliteiten

  In tegenstelling tot andere soorten vennootschappen zijn voor het oprichten van een coöperatieve vennootschap drie oprichters noodzakelijk. Het gaat om een belangrijke formaliteit waarvan de niet-naleving tot de nietigheid van de oprichtingsakte kan leiden.

  De oprichtingsprocedure van een coöperatieve vennootschap hangt rechtstreeks af van het soort van betroffen vennootschap: cvba of cvoa.

  De cvba

  • Een cvba moet verplicht worden opgericht bij authentieke akte (voor de notaris).
  • De statuten voor dit soort vennootschap bepalen een “vast gedeelte” van het maatschappelijk kapitaal, waarvan het bedrag niet lager mag zijn dan 18.550 euro, en dat bij de oprichting volgestort moet zijn ten belope van 6.200 euro.
   Het volgestort maatschappelijk kapitaal is het aandeel van het kapitaal dat de vennoten op de bankrekening van de vennootschap moeten storten, zodra ze opgericht is.
  • Er bestaat een uitzondering voor cvba’s met een sociaal oogmerk, die kunnen worden opgericht met een minimumkapitaal van 6.150 euro, volgestort ten belope van 2.500 euro (art. 665 van het Wetboek van vennootschappen).
  • Bovendien moeten in het geval van de cvba de inbreng in natura en de quasi-inbreng het voorwerp uitmaken van een verslag opgesteld door een bedrijfsrevisor (art. 395 en 396 van het Wetboek van vennootschappen).

  De cvoa

  • Een cvoa kan bij onderhandse akte worden opgericht, waarvoor twee originele exemplaren moeten worden opgesteld.
  • Er bestaat geen verplicht minimumkapitaal voor de oprichting van een cvoa. Het is echter de verantwoordelijkheid van de oprichters van de vennootschap om ze van voldoende fondsen te voorzien om haar activiteiten te kunnen uitvoeren.

  Erkenning van de coöperatieve vennootschappen

  De coöperatieve vennootschappen die in overeenstemming met de coöperatieve waarden en principes werken, kunnen een erkenning krijgen bij de minister van Economie. Zo worden ze lid van de algemene vergadering van de Nationale Raad voor de Coöperatie. De NRC bevordert de beginselen en het coöperatieve ideaal zoals met name bepaald door de Internationale Coöperatieve Alliantie.

  Laatst bijgewerkt
  25 april 2018

  Laatste nieuws voor dit thema

  1. Consumentenbescherming
   Ondernemingen

   Ligt u in geschil met een onderneming en vindt u geen oplossing?

  2. Ondernemingen

   Trefpunt Economie - Een publicatie voor sociaaleconomische analyse

  3. Ondernemingen

   De FOD Economie als partner van de sociale economie en het sociaal ondernemerschap