Als u als zelfstandige in aanmerking wilt komen voor uitkeringen van de ziekte- en invaliditeitsverzekering, moet u zich aansluiten bij een ziekenfonds naar keuze.

U moet een attest van aansluiting van uw sociaalverzekeringsfonds voorleggen dat aantoont dat u in orde bent met uw sociale bijdragen.

Vervolgens zal uw sociaal verzekeringsfonds elk jaar, na te hebben gecontroleerd of u in de regel bent met uw sociale bijdragen voor een bepaald jaar, op elektronische wijze een "bijdragebon" versturen via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, die het op haar beurt zal doorsturen naar uw ziekenfonds om de terugbetaling van geneeskundige verzorging voor het desbetreffende jaar mogelijk te maken.

Laatst bijgewerkt
13 november 2023