Aansluiting bij een ziekenfonds

Als u als zelfstandige in aanmerking wilt komen voor uitkeringen van de ziekte- en invaliditeitsverzekering, moet u zich aansluiten bij een ziekenfonds naar keuze.

U moet een attest van uw sociaalverzekeringsfonds voorleggen dat aantoont dat u in orde bent met uw sociale bijdragen.

Laatst bijgewerkt
15 januari 2018

Laatste nieuws voor dit thema

  1. Ondernemingen

    Registratie van de aanbieders van vennootschapsrechtelijke diensten

  2. Ondernemingen

    European Enterprise Awards 2018 – Belgische genomineerden

  3. Ondernemingen

    Raadpleging EIS GSR 2018