Aansluiting bij een ziekenfonds

Als u als zelfstandige in aanmerking wilt komen voor uitkeringen van de ziekte- en invaliditeitsverzekering, moet u zich aansluiten bij een ziekenfonds naar keuze.

U moet een attest van uw sociaalverzekeringsfonds voorleggen dat aantoont dat u in orde bent met uw sociale bijdragen.

Laatst bijgewerkt
15 januari 2018

Laatste nieuws voor dit thema

 1. Ondernemingen

  Inwerkingtreding wetgeving op de insolvabiliteit - Impact op de Kruispuntbank van Ondernemingen

 2. Ondernemingen

  Hoe de boekhouding van uw onderneming voeren? 

 3. Consumentenbescherming
  Ondernemingen

  Ligt u in geschil met een onderneming en vindt u geen oplossing?