Table of Contents

  Het charter over de toegang van kmo’s tot overheidsopdrachten (2018) wordt geëvalueerd (2022). Het charter wenst de toepassing van de wetgeving overheidsopdrachten te ondersteunen en omvat een geheel aan principes en goede praktijken die toe te passen zijn door de federale aanbestedende diensten om de toegang van kmo’s tot overheidsopdrachten te bevorderen. Overheidsopdrachten moeten toegankelijk zijn voor elke ondernemingsgrootte. Het charter wenst bestaande onevenwichten recht te trekken en elke onderneming gelijke kansen te bieden wanneer zij deelnemen aan overheidsopdrachten.

  Wie is het doelpubliek van het charter?

  De federale aanbestedende overheden vormen het doelpubliek van het charter. Het charter werd aangenomen door de ministerraad en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 14 februari 2018, en is dus bindend voor de federale aanbesteders. Het charter focust op de “klassieke” sectoren, dus exclusief de speciale sectoren (water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten).

  Het charter kan eveneens dienen als bron van inspiratie voor de andere overheidsniveaus.

  Welke zijn de basisprincipes van het charter?

  Het charter bestaat uit 13 principes:

  • de verdeling in percelen,
  • een gepaste bekendmaking van opdrachten,
  • een gepaste en effectieve mededinging verzekeren bij onderhandelingsprocedures zonder bekendmaking,
  • de gunning op basis van de economisch meest voordelige offerte,
  • het gebruik van varianten,
  • een adequate bescherming van de rechten op intellectuele eigendom van innovatieve kmo’s,
  • het gebruik van elektronische communicatiemiddelen optimaliseren,
  • de terugkoppeling naar inschrijvers die niet geselecteerd/ niet weerhouden zijn,
  • proportionele minimumeisen,
  • proportionaliteit bij selectiecriteria, financiële garanties en betalingsmodaliteiten,
  • het gebruik van procedures met onderhandelings- of dialoogelementen,
  • de aanvaarde factuur voor overheidsopdrachten van beperkte waarde,
  • een monitoring van de toegang van kmo’s tot overheidsopdrachten.

  Evaluatie van het charter

  In het kader van het gemeenschappelijke actieplan “toegang van kmo’s tot overheidsopdrachten bevorderen” wordt het charter “toegang van kmo’s tot overheidsopdrachten” van een evaluatie voorzien (in de loop van 2022). Voor meer details: zie as 2, project 6 van het plan.

  Raadpleeg het charter

  Er worden twee versies van het charter gelanceerd: het eigenlijke charter (PDF, 518.03 KB) en een verkorte versie (PDF, 677.32 KB). Die verkorte versie kan worden beschouwd als een geheugensteun en een samenvatting van het charter met een focus op de kernpunten.

  Er is ook een Duitse versie van het charter (PDF, 617.65 KB) beschikbaar.

  Laatst bijgewerkt
  21 december 2021