Table of Contents

  Afschaffing van het economisch samenwerkingsverband (esv) op 1 mei 2019

  De vennootschapsvorm van de esv wordt afgeschaft door het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De gevolgen daarvan kunnen belangrijk zijn voor de huidige bestuurders of zaakvoerders van de esv. De afschaffing brengt immers bepaalde verplichtingen met zich mee en de bestuurders of zaakvoerders zijn persoonlijk verantwoordelijk voor de schade als gevolg van het niet respecteren van die verplichtingen.

  De belangrijke datums

  De afschaffing van de esv gaat in op 1 mei 2019. Tot die datum blijft het mogelijk om een esv op te richten. Vanaf 1 mei is dat niet meer mogelijk.

  De overgangsperiode voor de bestaande esv loopt van 1 mei 2019 tot 1 januari 2024. In die periode kunnen de esv door een beslissing van de algemene vergadering omgevormd worden naar een andere vennootschapsvorm. De vorm die daarvoor het best past is de vennootschap onder firma (vof).

  De esv die op 1 januari 2024 niet omgevormd zijn, zullen van ambtswege omgevormd worden in een vof.

  De teksten die van toepassing zijn

  Twee teksten regelen deze materie: het Wetboek van vennootschappen en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (dat het Wetboek van vennootschappen vervangt vanaf 1 mei 2019).

  Voor 1 mei 2019 is het Wetboek van vennootschappen van toepassing op de esv.

  Tussen 1 mei 2019 en 1 januari 2024 is het Wetboek van vennootschappen van toepassing op de esv die nog niet omgevormd zijn. De dwingende bepalingen uit het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de vof zullen echter ook van toepassing zijn. Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is van toepassing zijn op de esv die hun rechtsvorm aangepast hebben naar vof (of naar een andere rechtsvorm gekozen door de algemene vergadering).

  Vanaf 1 januari 2024 zal het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing zijn op de “ex esv” die dan een vof zijn geworden aangezien de esv dan van ambtswege omgevormd zijn in een vof.

  Deze tabel geeft een overzicht van de tijdslijn:

  Datum

  Vorm

  Wetboek

  Voor 1 mei 2019

  esv

  Wetboek van vennootschappen

  Tussen 1 mei 2019 en 1 januari 2024

  esv

  Wetboek van vennootschappen + Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor de dwingende bepalingen met betrekking tot de vof

  Bij vrijwillige omvorming naar vof (of een andere vorm voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen)

  Wetboek van vennootschappen en verenigingen

  Vanaf 1 januari 2024

  Van ambtswege omvorming in vof

  Wetboek van vennootschappen en verenigingen

  Behoud van de fiscale transparantie

  De esv zijn fiscaal transparant: ze betalen geen belastingen en hun winsten worden direct belast in hoofde van de leden. Onder het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal die bijzonderheid behouden blijven voor de esv die zich omvormen in een vof, voor zover ze het doel van de esv voortzetten.

  Het Europese economische samenwerkingsverband

  Het Europese economische samenwerkingsverband (eesv) verschilt van het economische samenwerkingsverband (esv) in de samenstelling van zijn leden. Het eesv heeft leden uit verschillende lidstaten van de Europese Unie, wat niet noodzakelijk het geval is voor de esv.

  De afschaffing van de esv heeft geen gevolgen voor de eesv.

  Meer informatie over het Europese economische samenwerkingsverband​.

  Reglementering - Juridische verwijzingen

  Wetboek van vennootschappen en verenigingen

  Verordening (EEG) nr. 2137/85 van de Raad van 25 juli 1985 tot instelling van Europese economische samenwerkingsverbanden.

  Laatst bijgewerkt
  2 mei 2019