Welke stappen moet u doorlopen om tot een sterk Risk Assessment te komen? Hoe stelt u een Business Continuity Plan op? Hoe ziet een Incident Response Plan eruit?

We stellen verschillende templates ter beschikking om zelf solide procedures uit te werken.

Risico’s herkennen en aanpakken

Brochure Risk Assessment en Risk Treatment

U ontdekt in enkele stappen hoe u uw risico’s identificeert, analyseert en evalueert en vervolgens maatregelen neemt om die risico’s aan te pakken.

Download (DOCX, 225.04 KB) de brochure Risk Assessment & Risk Treatment (DOCX, 235.1 KB): ken de risico’s voor uw onderneming

Risk Assessment-tabel

In deze Excel-tabel legt u het Risk Assessment van uw onderneming vast. Het gaat om een model dat de methodologie vastlegt voor het identificeren, analyseren en evalueren van risico’s in de organisatie.

Download de Risk Assessment-tabel (XLSX, 43.7 KB)

Risk Treatment-tabel

In deze Excel-tabel legt u de Risk Treatment van uw onderneming vast. Het gaat om een model waarin u voor elk risico de manier vastlegt waarop u het gaat aanpakken.

Download de Risk Treatment-tabel (XLSX, 35.26 KB)

Continuïteit van de onderneming

Business Continuity Plan (BCP)

Met dit document stelt u een Business Continuity Plan (BCP) op. Het gaat om een template waarin u de procedures en maatregelen beschrijft om de continuïteit van de (hoofd)activiteiten van uw onderneming te waarborgen, ook bij een incident, crisis of ramp.

Download de template Business Continuity Plan voor kmo’s (DOCX, 206.36 KB)

Download de template Business Continuity Plan voor grote ondernemingen (DOCX, 197.58 KB)

Incidentenbeheer (ondernemingen met minder dan 50 werknemers)

Incident Response Plan (IRP)

Met dit document stelt u een Incident Response Plan (IRP) op. Het gaat om een template waarin u veel voorkomende incidenten opneemt en hoe u ze aanpakt.

Download de template Incident Response Plan (IRP) (DOCX, 219.33 KB)

U vindt hieronder praktijkfiches die concrete scenario’s beschrijven (overstromingen, elektriciteit, telecommunicatie …):

Fiche brand

Download de praktijkfiche die u helpt om de gevaren van een brand te beheren (DOCX, 1007.21 KB)

Fiche overstroming

Download de praktijkfiche die u helpt om de gevaren van een overstroming te beheren (DOCX, 1023.09 KB)

Fiche phishing

Download de praktijkfiche die u helpt om de gevaren van phishing te beheren (DOCX, 1.04 MB)

Fiche ransomware

Download de praktijkfiche die u helpt om de gevaren van ransomware te beheren (DOCX, 1.86 MB)

Fiche CEO-fraude

Download de praktijkfiche die u helpt om de gevaren van CEO-fraude te beheren (DOCX, 1.13 MB)

Fiche energie

Download de praktijkfiche die u helpt om een elektriciteitsonderbreking of stroomafsluiting te beheren (DOCX, 1.78 MB)

Fiche telecommunicatie

Download de praktijkfiche die u helpt om de verstoring van de telecommunicatie te beheren (DOCX, 1.25 MB)

Incidentenbeheer (ondernemingen met meer dan 50 werknemers)

Crisis Management Plan (CMP)

Met dit document kunt u een crisisbeheersplan opstellen. Dit is een template waarin u de procedures in uw bedrijf vastlegt om de schadelijke gevolgen in geval van een crisissituatie te beperken en de essentiële activiteiten zo snel mogelijk te hervatten.

Download de template Crisis Management Plan (DOCX, 143.2 KB)

Incident Response Plan (IRP)

Met dit document kunt u een Incident Response Plan opstellen. Dat is een templates waarin u de procedures beschrijft die in uw bedrijf van kracht zijn om incidenten op te sporen en erop te reageren om de mogelijke risico's en schade te beperken.

Download de template Incident Response Plan (IRP) (DOCX, 219.33 KB)

Disaster Recovery Plan (DRP)

Met dit document kunt u een Disaster Recovery Plan opstellen. Dat is een template waarin u de procedures beschrijft die u hanteert om de IT-infrastructuur van uw bedrijf te herstellen in het geval van een incident, zodat essentiële zaken kunnen worden voortgezet.

Download de template Disaster Recovery Plan (DOCX, 168.91 KB)

Crisiscommunicatie

In de fiche Crisiscommunicatie vindt u tips en trucs over hoe een onderneming best communiceert over een incident, zowel intern als met externe partijen (leveranciers, klanten, enz.).

Download de praktijkfiche Crisiscommunicatie (DOCX, 1.84 MB)

Laatst bijgewerkt
25 juli 2023