Een brand of overstroming in het magazijn die uw hele productieproces op losse schroeven zet,  een cyberaanval die uw logistiek lamlegt … Bij incidenten kunnen de werkprocessen van uw bedrijf op de helling komen te staan of ze vallen stil.

In onvoorziene omstandigheden kan Business Continuity Management ondernemingen helpen om hun essentiële activiteiten draaiende te houden, in afwachting van de zo snel mogelijke heropstart.

Wat is Business Continuity Management?

Business Continuity Management (BCM) is een managementproces dat bedrijven optimaal voorbereidt om hun dienstverlening in elke situatie te garanderen. Het omvat het anticiperen op een crisis, het beheersen van de crisis en de heropstart na de crisis.

Anders gezegd, BCM zorgt ervoor dat de essentiële activiteiten van uw onderneming blijven draaien, zodat de financiële en administratieve impact beperkt blijft. Bovendien laat het u toe uw  communicatie in goede banen te leiden.

Business Continuity Management in 4 pijlers

Business Continuity Management steunt op 4 pijlers:

  1. uw risico's identificeren, analyseren en evalueren (Risk Assessment) en ze vervolgens aanpakken (Risk Treatment)
  2. een bedrijfscontinuïteitsplan opstellen waarin uw doelstellingen en interne procedures staan beschreven (Business Continuity Plan)
  3. een procedure voor incidentenbeheer opzetten waarmee u kunt anticiperen op incidenten (vooraf), beter kunt reageren op een incident (tijdens) en kunt leren van uw fouten (lessen die u leert na een incident). Bij het beheer van incidenten gaat het erom de continuïteit van uw bedrijf te waarborgen en te blijven verbeteren in een herhaalbaar proces
  4. een crisiscommunicatieplan opstellen dat beschrijft hoe u met de situatie omgaat. Crisiscommunicatie is de overdracht van informatie met het doel de escalatie van de crisis en de daarmee samenhangende materiële en immateriële gevolgen te beperken. Communicatie is essentieel om alle betrokkenen zo snel mogelijk correcte en volledige informatie te geven, zodra de crisis zich voordoet en daarna

De continuïteit van uw onderneming in de praktijk?

Ga naar de pagina Risicobeheer in ondernemingen: templates, checklists en praktijkfiches. U vindt er kant-en-klare templates om zelf degelijke procedures op te stellen.

Laatst bijgewerkt
1 februari 2023