Een vervanger zoeken, zijn winkel openhouden, de dienstverlening voor de klanten verzekeren, … Het zijn belangrijke zorgen, wanneer u als zelfstandige geconfronteerd wordt met ziekte of wanneer u uw activiteit moet onderbreken wegens familiale omstandigheden of wanneer u even de voet van het gaspedaal wilt halen.

Om u daarbij te helpen, heeft de regering beslist een Register van vervangende ondernemers op te starten.

Dat register, dat u met een zoekmotor  kunt raadplegen, brengt vraag en aanbod voor een tijdelijke vervanging tussen zelfstandigen samen, binnen een duidelijk juridisch kader. Het register is gemakkelijk toegankelijk en eenvoudig in gebruik.

Hoe inschrijven in het register van vervangende ondernemers?

Enkel de erkende ondernemingsloketten zijn bevoegd om kandidaat-vervangers in te schrijven in het register (voor een of meerdere activiteiten).

Het inschrijvingsrecht varieert van 39,00 euro tot 101 euro. Wanneer de inschrijving in het register op hetzelfde moment plaatsvindt als de inschrijving als handels- of ambachtsonderneming in de Kruispuntbank van Ondernemingen, is de inschrijving gratis. 

Als u een inschrijving in het register vraagt zonder al echt actief te zijn als vervanger, moet u nog niet aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen. U moet dat wel doen de eerste dag van het eerste vervangingscontract.

De ondernemingsloketten kunnen u meer informatie geven over de voorwaarden van de automatische hernieuwing van de inschrijving en over de schrapping ervan.

Hoe een vervanger vinden?

Wie een zelfstandige vervanger zoekt, kan de kandidaten die aan het profiel beantwoorden, gemakkelijk vinden door het Register van vervangende ondernemers te raadplegen. U kunt daarvoor gebruikmaken van een zoekmotor waarmee u een of meerdere kandidaten op basis van naam, gemeente of activiteit kunt selecteren. Het systeem bezorgt u dan hun contactgegevens en het enige wat u vervolgens nog hoeft te doen, is hen contacteren.

Een andere mogelijkheid is om een ondernemingsloket de opzoeking voor u te laten doen.

Het register van vervangende ondernemers raadplegen

Periode van vervanging

U mag zich zonder verantwoording gedurende 30 dagen per jaar laten vervangen. In geval van arbeidsongeschiktheid of invaliditeit kan deze periode verlengd worden. En ook tijdens het zwangerschapsverlof kan er een beroep gedaan worden op een vervanger.

Vergoeding

Het staat de partijen vrij om onderling de vergoeding voor de vervanger te bepalen en om in het contract alle specifieke clausules op te nemen, die eigen zijn aan de activiteit of sector.

Voorwaarden voor de zelfstandige die zich wil laten vervangen

  • Een natuurlijke persoon of zaakvoerder van een vennootschap zijn.
  • Geen enkele andere beroepsactiviteit uitoefenen tijdens de periode van vervanging.
  • Een vervanging van meer dan 30 dagen per jaar kan alleen in volgende bij wet voorziene gevallen:
    • arbeidsongeschiktheid of invaliditeit;
    • zwangerschapsverlof.

Voorwaarden voor de vervanger

  • Ingeschreven zijn in de Kruispuntbank van Ondernemingen en een zelfstandige activiteit uitoefenen als natuurlijke persoon, in hoofdberoep of in bijberoep en dat ten laatste bij het begin van het eerste vervangingscontract.
  • Voldoen aan de voorwaarden met betrekking tot de toegang tot het beroep.

Vervangingscontract

Bij de start van de vervanging moeten beide zelfstandigen een schriftelijk vervangingscontract van bepaalde duur afsluiten.

Om van een geldig vervangingscontract als zelfstandige te kunnen spreken, moet het contract een aantal elementen bevatten, zoals:

Als voldaan is aan alle wettelijke voorwaarden, genieten beide partijen van een maximale juridische zekerheid in het kader van de vervanging. Bovendien geniet de vervanger van een wettelijk vermoeden zelfstandige te zijn. Zo zijn beide partijen beschermd tegen een herkwalificatie van de arbeidsrelatie.

Download het modelcontract (DOC, 81 KB)

Laatst bijgewerkt
1 februari 2023