Ready4Credit biedt een schets van de sterke en zwakke punten van uw kredietdossier en helpt u bij het identificeren van aspecten van uw dossier waar er ruimte voor verbetering is. 

Om u te begeleiden bij uw krediet, kunt u ook een beroep doen op:

  • een cijferspecialist zoals een boekhouder, een accountant of een bedrijfsrevisor. Met zijn expertise ondersteunt hij u bij het opstellen van uw kredietdossier door u advies op maat te geven, in functie van de specifieke situatie van uw bedrijf en sector. 
  • de onlinetoepassing “Ondernemingsdossier” ontwikkeld door de Nationale Bank van België. Deze toepassing geeft u een overzicht van de financiële situatie van uw onderneming en biedt eveneens de mogelijkheid om de evolutie van een aantal belangrijke financiële ratio’s van uw onderneming te vergelijken met de huidige, gemiddelde resultaten in uw sector.
  • de website financieringvanondernemingen.be. Deze website geeft een overzicht van de belangrijkste begeleidings –en steunmaatregelen en overheidsgaranties.
     
Laatst bijgewerkt
12 september 2018