Table of Contents

  De COVID-19-pandemie heeft de Belgische economie en ondernemers hard geraakt. In België zijn diverse sectoren, waarin vooral vele onderneemsters actief zijn, zwaar getroffen door de gezondheidscrisis.

  Het gaat voornamelijk over:

  • de horeca;
  • de sector van de kunsten, evenementen en recreatieve diensten;
  • de handelssector;
  • gespecialiseerde, wetenschappelijke en technische activiteiten;
  • de administratieve en ondersteunende diensten.

  De FOD Economie wil de onderneemsters ondersteunen en heeft daarvoor een opdracht uitgeschreven. Die opdracht werd toegekend via een mededingingsprocedure met onderhandeling.

  Voorwerp van de opdracht

  Ze is gericht op de ontwikkeling van projecten, die gedurende drie jaar onderneemsters getroffen door de COVID-19-crisis ondersteunen en begeleiden via bestaande netwerken.

  De projecten zijn vooral gericht op de reeds vermelde sectoren zonder echter uit te sluiten dat die projecten ook ten goede komen aan onderneemsters die in andere sectoren actief zijn, om hen te begeleiden in een proces van omschakeling en/of heroriëntatie van activiteiten.

  Welke (ondersteunings)projecten?

  De projecten ondersteunen de onderneemsters in brede zin. Daarbij kan het gaan over opleidingen om vrouwen te informeren en voor te bereiden over het ondernemerschap, initiatieven om ondernemerschap en gezinsleven beter te combineren, de promotie van het vrouwelijke ondernemerschap, de opstart van mentorprogramma’s waarbij onderneemsters andere onderneemsters onder hun hoede nemen.

  Doelstellingen en te verwachten resultaten

  De projecten moesten voldoen aan ten minste twee van de volgende doelstellingen:

  • Onderneemsters begeleiden naar de digitalisering van hun activiteiten.
  • Onderneemsters specifiek begeleiden in een proces van hervatting van activiteiten indien zij hun activiteiten hebben stopgezet als gevolg van de COVID-19-crisis (na een liquidatie, faillissement, overdracht aan een derde, ...).
  • Onderneemsters specifiek begeleiden die hun bedrijfsmodel en -praktijken na de COVID-19-crisis willen aanpassen.
  • Onderneemsters begeleiden bij hun zoektocht naar financiering bij bankinstellingen, overheidsinstanties en alternatieve financieringsmethoden (business angels - microkredieten - participatieve financiering).
  • Een begeleiding aanbieden, aangepast aan de bijzonderheden van de activiteitensector van de onderneemster die ernstig getroffen is door de COVID-19-crisis: de horeca, de sector van de kunsten, evenementen en recreatieve diensten, de handelssector, gespecialiseerde, wetenschappelijke en technische activiteiten, en tenslotte de administratieve en ondersteunende diensten.

  Aantal projecten/opdrachten

  In totaal konden vier projecten worden georganiseerd voor actieve onderneemsters of kandidaat-onderneemsters: eén project in het Vlaamse Gewest, één in het Waalse Gewest, één in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en één project voor België.

  Looptijd en budget van de projecten-opdracht

  Elk project wordt in verschillende fasen uitgevoerd en over 3 jaar verspreid: 2021, 2022 en 2023.  Het budget wordt beperkt tot maximaal 70.000 euro per project, gespreid over drie jaar.

  Wie kon inschrijven/deelnemen aan de opdracht?

  Organisaties/verenigingen/erkende Belgische projectontwikkelaars, hierna “netwerken” genoemd, die als doel hebben een specifieke bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het vrouwelijke ondernemerschap, met concrete initiatieven. Het netwerkbegrip veronderstelt een collectieve actie.

  Resultaten van de opdracht

  De  4 geselecteerde projecten zijn :

  • "Microstart" won de opdracht voor een nationaal project om de toegang tot professioneel microkrediet en projectondersteuning voor vrouwelijke ondernemers te stimuleren - www.microstart.be ;
  • “UCM” heeft de opdracht binnengehaald voor het Waalse project ter ondersteuning van de digitalisering van door vrouwen geleide ondernemingen – www.ucm.be ;
  • Het netwerk "Hors-Norme" werd de opdracht gegund voor een Brussels project dat tot doel heeft een nieuw netwerk van vrouwelijke ondernemers in het Brussels Gewest te ontwikkelen dat zich toespitst op opleiding en toegang tot risicokapitaal en financiering voor vrouwen – www.horsnorme.co 
  • De organisatie "X² Xkwadraat BV" heeft de opdracht binnengehaald voor een in Vlaanderen uit te werken project dat specifiek gericht is op de ondersteuning van vrouwelijke ondernemers actief in de sectoren die het zwaarst getroffen zijn door de COVID-19-crisis via een Business model scan voor 50 vrouwelijke ondernemers, training en mentoring - www.xkwadraat.be .
  Laatst bijgewerkt
  9 februari 2023