Table of Contents

  Het Kmo-observatorium van de Belgische Federale Overheidsdienst Economie heeft een grote groep experten in kmo-financiering samengebracht tijdens het evenement “Toegang tot financiering voor kmo's: evaluatie en perspectieven”, dat op 13 maart 2024 plaatsvond tijdens het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie.

  Het evenement, dat gemodereerd werd door Karen Boers en Bruno Wattenbergh, gidste ons door vijf boeiende paneldiscussies, waarin verschillende aspecten van kmo-financiering aan bod kwamen.

  Deze bijeenkomst was bedoeld om een open en inclusieve dialoog te bevorderen tussen ondernemers, institutionele en financiële belanghebbenden, academici en kmo-vertegenwoordigers. Ons doel was om ons te verdiepen in innovatieve oplossingen voor uitdagingen in het hele spectrum van kmo’s, van zelfstandigen tot start-ups en scale-ups.

  Op deze pagina kunt u de discussies opnieuw bekijken en dieper in die thema’s duiken.

  Aftermovie (Youtube)

  Inleidende sessie

  Het evenement werd geopend door de Belgische vicepremier David Clarinval, gevolgd door een keynote speech van Oscar Arce, Director General DG Economie van de ECB. Beiden benadrukten de cruciale rol van kmo's en onderstreepten de nood aan oplossingen voor de huidige en toekomstige uitdagingen in het kmo-landschap.

  High level opening (Youtube)

  The outlook for the euro area economy and some insights on SMEs (PDF, 638.63 KB) door Oscar Arce, Director General DG Economics

  Aangezien het evenement draaide rondom het thema toegang tot financiering, was het de perfecte gelegenheid om de editie 2024 van het OECD SME Finance Scoreboard publiekelijk te onthullen. Voordat het eerste panel begon, gaf mevrouw Kamal-Chaoui, directeur van het OECD Centre for Entrepreneurship, SMEs, Regions and Cities, een korte presentatie over de verschillende trends in Europa, waaronder schuld- en aandelenfinanciering, betalingsachterstanden en een gespecialiseerd thematisch hoofdstuk dat zich richt op duurzame financiering voor kmo’s.

  Financing SMEs and entrepreneurs 2024: an OECD scoreboard (Youtube)

  Financing SMEs and entrepreneurs 2024: an OECD scoreboard (PDF, 1.55 MB) door Lamia Kamal-Chaoui Director, OECD Centre for Entrepreneurship, SMEs, Regions and Cities

  Panel 1 - Starters, start-ups en scale-ups: de kloof overbruggen tussen verschillende financieringsbehoeften en beschikbaarheid

  Dit eerste discussiepanel richtte zich op de stadia van starters, start-ups en scale-ups en hun diverse financieringsbehoeften. Het doel van het plenaire gedeelte was het beoordelen van de moeilijkheden die de vraag van de kmo’s naar financiering, de diversiteit van financiële oplossingen en de mogelijke spanningen tussen vraag en aanbod in de economische context van 2024 en daarna kunnen beïnvloeden. Naast een korte inleiding tot transitiefinanciering, werd er bijzonder aandacht besteedt aan het onderzoeken van de financieringsverschillen tussen mannelijke en vrouwelijke ondernemers.

  Panelleden: 

  • Astrid Bartels, Head of Unit Access to Finance, European Commission
  • Sébastien de Brouwer, Deputy Chief Executive Officer, European Banking Federation,
  • Sophie Manigart, Partner and Full Professor Corporate Finance, Vlerick and Ghent University
  • Jean-Pierre Di Bartolomeo, Executive Director, Wallonie Entreprendre

  Video van Panel 1 (Youtube) 

  Panel 2 - Hoe optreden tegen betalingsachterstanden en wat is de impact ervan op kmo's?

  Dit panel richtte zich op het probleem van late betalingen. In deze sessie werd de Verordening betalingsachterstand, voorgesteld in het steunpakket voor kmo's (SME Relief Package), in detail geanalyseerd. Naast de regelgevingsaspecten wierp het debat licht op verschillende niet-wetgevende maatregelen om de gevolgen van betalingsachterstanden te verlichten, waaronder:

  • het Europees observatorium voor betalingsachterstand,
  • financiële instrumenten,
  • e-facturering, en
  • alternatieve geschillenbeslechting, waaronder bemiddeling.

  In die discussie werd gezocht naar praktische inzichten om de gevolgen van betalingsachterstanden voor de kmo’s aan te pakken.

  Panelleden:

  • Antonella Correra, Legal and Policy Officer, European Commission
  • Cinzia Alcidi, Senior Research Fellow, Head of the Economic Policy and Jobs & Skills Unit, CEPS
  • Rafaël Jafferali, Partner, Simont Braun and Professor, Université libre de Bruxelles
  • Véronique Willems,  Secretary General, SMEUnited

  Video van Panel 2 (Youtube)

  Panel 3 - Hoe kunnen de insolventieregels worden verbeterd om de toegang tot financiering te vergemakkelijken?

  Deze sessie verkende de dynamiek tussen insolventieregels, de harmonisatie van die insolventieregels en de effecten van die onderwerpen op de kmo-financiering. De paneldiscussie ging over Europese insolventiekaders (European insolvency frameworks) en de dynamiek die die regelgevingen kunnen hebben op de kmo's, maar ook algemener over de gevolgen die die regels kunnen hebben op verschillende aspecten van de economie. Eerdere pogingen en problemen op het gebied van insolventieharmonisatie werden besproken, voordat de aandacht werd gericht op het recente voorstel voor een richtlijn tot harmonisatie van bepaalde aspecten van het insolventierecht en de uitdagingen die dat kan meebrengen, in het bijzonder voor de kmo-financiering.

  Panel:

  • Cedric Alter, Partner at Janson and Professor at Solvay Brussels School of Economics and Management.
  • Arie Van Hoe, Executive Manager, Verbond van Belgische Ondernemingen – Fédération des Entreprises de Belgique
  • Andreas Kappeler, Senior Economic and Policy Analyst, European Commission
  • Ondrej Vondracek, Legal and Policy Officer, European Commission

  Video van Panel 3 (Youtube)

  Parallel panel A: De intellectuele eigendom van kmo's verbeteren om hun toegang tot financiering te vergemakkelijken

  In de huidige kenniseconomie is het belang van immateriële activa de afgelopen decennia aanzienlijk toegenomen. Toch ondervinden bepaalde kmo’s, met name scale-ups, problemen bij het inzetten van hun immateriële activa als onderpand om hun activiteiten te ontwikkelen. Deze paneldiscussie gaat over het belang van intellectuele eigendom (IE) voor kmo's en het potentieel gebruik ervan als hefboom voor financiële toegang.

  Panel

  • Sophia Zakari, Director Enterprise Policy and Legal Affairs, SMEUnited
  • Alain Strowel, Senior Partner at Pierstone and Professor at UCLouvain
  • Guy Pessach, Director IP for Business Division, IP and Innovation Ecosystems Sector, World Intellectual Property Organization
  • Lally Rementilla, Managing Partner, IP-Backed Financing, Business Development Bank of Canada

  Video Parallel panel A (Youtube)

  Parallel panel B: Duurzame financiering en ESG-rapportage voor kmo's

  Het panel onderzocht de rol en het potentieel van ESG-rapportage voor kmo-financiering en benadrukte het belang van benchmarksystemen en gestandaardiseerde kaders voor ESG-rapportageverificatie (Environment, Social and Governance). De sprekers erkenden dat kredietverstrekkers steeds meer vragen naar statistieken over de duurzaamheid van bedrijfsactiviteiten.

  Die toename in niet-financiële verslaglegging is te wijten aan nieuwe Europese richtlijnen zoals de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). In die context levert de harmonisatie van ESG-beoordelingen moeilijkheden op, maar die kunnen worden vergemakkelijkt door het gebruik van technologie, zoals AI, om ESG-rapportage te vereenvoudigen en te stroomlijnen en toegankelijker te maken voor kmo’s. Het belang van het algemeen toegankelijk maken van de informatie voor kmo's om hun dagelijkse activiteiten duurzamer te maken werd onderstreept, met initiatieven zoals onlinecursussen en gestandaardiseerde vragenlijsten om de administratieve last van niet-financiële rapportage te verminderen.

  Er werden suggesties gedaan om duurzame financiering aan te moedigen, waaronder belastingvoordelen en het afstemmen van banknormen op de duurzaamheidsdoelstellingen. Ongerustheid over het vertrouwen in derde partijen en het mogelijke misbruik van ESG-rapporten kwamen ook aan bod, met als oplossing het opbouwen van vertrouwen en partnerschappen tussen de verschillende belanghebbenden. Er werd geconcludeerd dat ESG-evaluaties en -rapporten van groot nut kunnen zijn voor de kmo-financiering en dat kmo’s en ondernemers van cruciaal belang zijn voor het behalen van de klimaatdoelstellingen.

  Panel:

  • Hilde Rutten, Chief Executive Officer, BergHOFF Belgium
  • Alexander Stevens, Chief Executive Officer, Greenomy
  • Karel Baert, Chief Executive Officer, Febelfin
  • Burçak İnel, Director of Financing Sustainable Growth, European Banking Federation

  Vido Parallel Panel B (Youtube)

  Afsluitende sessie

  Tijdens de afsluitende sessie benadrukte Luciana Tomozei Schwandt het belang van kmo's in de huidige en toekomstige uitdagingen, waarbij toegang tot financiering een cruciale rol speelt en hoe de European Investment Bank (EIB) haar rol daarin vervult. Tot slot presenteerde André Sapir zijn visie op de voortgang van de Europese Unie en drong hij er bij de Europese beleidsmakers op aan om de interne kapitaalmarkt te versterken en, in bredere zin, de interne markt te consolideren. Die aanpak heeft tot doel om de economische integratie en het concurrentievermogen binnen de EU te bevorderen.

  Video van de afsluitende sessie (Youtube)

  Integraal verslag van het evenement (in het Engels) (PDF, 2.85 MB)

  Laatst bijgewerkt
  11 april 2024