Table of Contents

  Het Single Market Forum is een jaarlijks door de Europese Commissie georganiseerd initiatief gedurende hetwelk burgers, ondernemers en beleidsverantwoordelijken van de Europese Unie de uitvoering van de eenheidsmarkt evalueren.

  Het laat de betrokken partijen en het publiek toe hun praktische ervaringen te delen en hun beleidsaanbevelingen te bespreken. Het hoofddoel is te luisteren naar de actoren op het terrein om beter te begrijpen wat werkt in de Interne Markt en wat verbeterd moet worden.

  De events die overal in Europa worden georganiseerd, worden gecoördineerd door de lokale partners van de Europese Commissie zoals de nationale overheden. Het is zo dat, sinds 2016, de Algemene Directie K.M.O. – beleid van de FOD Economie elk jaar in nauwe samenwerking met de gewesten en de Europese Commissie, een evenement organiseert dat past binnen de krijtlijnen van het Single Market Forum

  De vorige edities waren gewijd aan de volgende thematieken:

  Laatst bijgewerkt
  25 maart 2024