Table of Contents

  De federale overheid lanceert de overheidsopdracht “Ondernemerschap en diversiteit”. Het doel van die opdracht is projecten te ondersteunen die bijdragen tot de bevordering van het ondernemerschap bij mensen met een migratieachtergrond.

  De duur van de projecten wordt gespreid over twee jaar.

  Het totale budget van de opdracht bedraagt 280.000 euro. De steun per project kan maximaal 93.333 euro bedragen.

  Oproep aan kandidaat-inschrijvers vanaf 2 september 2022

  De overheidsopdracht werd op 2 september 2022 gelanceerd via een “openbare procedure” en wordt afgesloten op 29 september 2022.

  Na het afsluiten van de opdracht worden de ontvangen offertes geëvalueerd. Een beslissing over de toekenning van de opdracht wordt genomen op basis van die evaluatie.

  Context

  Een recente studie van de FOD Economie over het ondernemerschap bij personen met een vreemde origine levert onder meer volgende informatie op:

  • Het aandeel zelfstandigen in de totale bevolking (20-64) van België bedroeg, in 2017, 15,8 % voor personen van Belgische origine en 10,3 % voor personen met een migratieachtergrond.
  • Het aandeel zelfstandigen schommelt sterk naargelang het land waaruit de personen met een migratieachtergrond komt.
   Zo waren de zelfstandigen sterk ondervertegenwoordigd bij enkele niet-Europese landengroepen, namelijk de Maghreb (aandeel zelfstandigen: 6,2 %) en Sub-Saharaans Afrika (aandeel zelfstandigen: 4,3 %).
   Tegelijkertijd hebben sommige landengroepen een vergelijkbaar of zelfs hoger aandeel dan het aandeel bij personen van Belgische origine (aandeel zelfstandigen: 15,8 %), zoals de EU13 (aandeel zelfstandigen: 17,8 %) en Oceanië/Verre Oosten (aandeel zelfstandigen: 16,8 %). 
  • Daarnaast zijn er in België twee keer zoveel mannelijke als vrouwelijke zelfstandigen, ongeacht hun origine: vrouwen zijn dus systematisch ondervertegenwoordigd bij de zelfstandigen. 
  • Vervolgens speelt de factor “opleiding” een grote rol bij het uitoefenen van het zelfstandigenstatuut. Bij de zelfstandigen is, ongeacht hun origine, het aandeel hooggeschoolden (42,3 %) groter dan het aandeel middengeschoolden (34,3 %) of laaggeschoolden (15,2 %). Ook is het aandeel zelfstandigen in de bevolking hoger bij mensen met een hoog opleidingsniveau (18,4 %) dan bij mensen met een gemiddeld (13,6 %) of laag opleidingsniveau (8,7 %).

  Meer gedetailleerde cijfers en informatie vindt u in de definitieve studie. Kandidaat-inschrijvers kunnen de volledige studie opvragen bij de FOD Economie via kmo-observatorium@economie.fgov.be. De studie dient vertrouwelijk behandeld te worden in afwachting van de officiële publicatie, voorzien voor december 2022.

  Welke “steunprojecten” komen in aanmerking?

  De steun moet in de brede zin worden gezien. Hierbij kan het gaan om:

  • opleidingen om mensen met een migratieachtergrond te informeren over en voor te bereiden op het ondernemerschap,
  • initiatieven om ondernemerschap en gezinsleven beter te kunnen combineren,
  • het bevorderen van het ondernemerschap bij vrouwen met een migratieachtergrond,
  • het opstarten van mentorprogramma's waarbij ondernemers met een vreemde origine andere (kandidaat-)ondernemers met een vreemde origine onder hun hoede nemen, enzovoort.

  Het project kan uit meerdere luiken of deelprojecten bestaan. Er hoeft niet noodzakelijk gefocust te worden op één specifiek type ondersteuning, maar dat laatste is wel toegestaan.

  Aantal projecten

  In totaal worden 3 projecten voorzien:

  • een project voor het Vlaamse Gewest,
  • een voor het Waalse Gewest,
  • een voor het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest. 

  Looptijd en budget van de projecten

  De uitvoering van elk project wordt gespreid over verschillende fasen en over twee jaar: 2023 en 2024. Het budget wordt beperkt tot 93.333 euro per project, verdeeld over twee jaar.

  Wie kan deelnemen aan de overheidsopdracht?

  De mogelijke deelnemers aan de overheidsopdracht zijn:

  • organisaties,
  • verenigingen,
  • auteurs van projecten

  die de vorm van een rechtspersoon aannemen en waarvan het maatschappelijke doel of de activiteiten, onder andere, de bevordering en de ondersteuning van het ondernemerschap bij personen met een migratieachtergrond beogen. Die rechtspersonen beschikken over minimum twee jaar ervaring in het domein waarover de overheidsopdracht handelt en zijn geen publieke instanties.

  Belangrijke data

  Datum

  Activiteit

  2 september 2022

  Lancering van de overheidsopdracht

  29 september 2022

  Afsluiten van de overheidsopdracht (uiterste datum voor de indiening van offertes)

  Oktober-december 2022 (indicatieve en voorlopige timing)

  Evaluatie van de offertes gevolgd door een beslissing over de toekenning van de opdracht.

  December 2022 (indicatieve en voorlopige timing)

  Evenement: presentatie van de studie en de geselecteerde projecten.

  Wilt u meer weten?

  Voor meer informatie over deze overheidsopdracht en voor het indienen van een offerte, gelieve de instructies te volgen in de aankondiging van de opdracht en de opdrachtdocumenten.

  Naar de overheidsopdracht

  Laatst bijgewerkt
  9 september 2022