Table of Contents

  De federale overheid lanceerde in 2023 de overheidsopdracht “Ondernemerschap bij personen met een beperking”. Het doel van die opdracht is projecten te ondersteunen die bijdragen tot de bevordering van het ondernemerschap bij personen met een beperking.

  De duur van de geselecteerde projecten bedraagt 1 jaar.

  Het totale budget van de opdracht bedraagt 201.000 euro. De steun per project kan maximaal 67.000 euro bedragen.

  Context

  Personen met een beperking die een zelfstandige activiteit willen opstarten of ontwikkelen, worden geconfronteerd met ongeveer dezelfde uitdagingen als andere ondernemers, maar die uitdagingen zijn voor hen groter. Dat is de conclusie van een recent rapport van de FOD Economie over de huidige toestand van ondernemerschap bij mensen met een beperking, opgesteld op basis van studies over het thema.

  De conclusies van dit onderzoek werden samengelegd en vergeleken met de resultaten en conclusies van een workshop die georganiseerd werd door de FOD Sociale Zekerheid over hetzelfde thema.

  Beide onderzoeken komen grotendeels tot dezelfde conclusies en lieten toe de voornaamste knelpunten te identificeren:

  • een moeilijke toegang tot correcte informatie over onder meer beschikbare ondersteuning en mogelijkheden om advies te vragen;
  • een moeilijkere toegang tot opleidingen, de juiste financiering en verzekeringen;
  • de onzekerheid die een toekomst als zelfstandige met zich mee brengt en de kans op het verliezen van de sociale voordelen;
  • de beperking in de tijd van de ondersteuning en gevolgen voor de uitkeringen.

  Welke “steunprojecten” kwamen in aanmerking?

  De beoogde projecten zijn projecten met een positieve, concrete en duurzame impact op de uitdagingen die gepaard gaan met ondernemerschap bij personen met een beperking. Transversale samenwerkingen over de grenzen van instellingen en types beperkingen heen worden aangemoedigd. Er bestaan immers zeer veel voor een specifieke beperking bedoelde organisaties, waardoor een project zich mogelijk op een kleine niche-beperking richt, iets wat niet de bedoeling is van deze opdracht.

  Het voorgestelde project kan uit meerdere luiken of deelprojecten bestaan. Het kan zich toespitsen op één specifiek type van ondersteuning, of op meerdere vormen van ondersteuning die een oplossing bieden voor een of meer van de in het bestek vermelde knelpunten.

  De doelstelling van de FOD Economie omvat het bereiken van de doelgroep van ondernemers en potentiële ondernemers met een beperking. Een sensibilisering van de brede maatschappij behoort niet tot die doelstelling.

  Aantal projecten

  In totaal worden 3 projecten voorzien:

  • een project voor het Vlaamse Gewest,
  • een voor het Waalse Gewest,
  • een voor het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest. 

  Looptijd en budget van de projecten

  De uitvoering van elk project wordt gespreid over 2024. Het budget wordt beperkt tot 67.000 euro per project.

  Wie kon deelnemen aan de overheidsopdracht?

  De mogelijke deelnemers aan de overheidsopdracht waren:

  • organisaties,
  • verenigingen,
  • auteurs van projecten die de vorm van een rechtspersoon aannemen en waarvan het maatschappelijke doel of de activiteiten, onder andere, de bevordering en/of de ondersteuning van het ondernemerschap bij personen met een beperking beogen. Die rechtspersonen zijn geen publieke instanties en streven geen winstoogmerk na.

  Resultaten van de overheidsopdracht

  De 3 laureaten zijn: 

  Project met regionale verankering in het Vlaamse Gewest

  GUSTO (Starterslabo Vlaanderen, GTB en z²o) – met het project “Onbeperkt Ondernemen” (ON-ON) 

  Om de uitdagingen aan te gaan en knelpunten op te lossen die (potentiële) ondernemers met een beperking ondervinden, lanceert GUSTO een praktisch programma onder de noemer “Onbeperkt Ondernemen” (ON-ON). 

  Alle informatie wordt op een laagdrempelige en bevattelijke manier weergegeven op een voor iedereen toegankelijke website met videogetuigenissen, podcasts en storytelling (van ervaringsdeskundige ondernemers die hun beperking hebben overwonnen). Die website wordt gelanceerd tijdens een seminarie gericht op de ondersteunende diensten, coaches en begeleiders in het veld. Deelnemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan informatieve workshops met als doelstelling om de doelgroep in de toekomst met meer kennis van zaken te begeleiden naar ondernemerschap.

  Project met regionale verankering in het Brusselse Hoofdstedelijk gewest

  AccessAndGo-ABP asbl – met het project “Access-YOUR-job” 

  Het project heeft als doel om de moeilijke toegang tot de juiste, relevante informatie voor mensen met een beperking die wensen te starten als ondernemer of die dit al zijn, aan te pakken.

  Hiervoor richt de vereniging een specifieke website op die alle nuttige info bundelt en ook beschikbaar is in gemakkelijk te lezen en te begrijpen taal, gebaseerd op een standaard die ontwikkeld werd voor personen met een bepaald type beperking, en in gebarentaal. 

  De website wordt gepromoot via folders die beschikbaar gesteld worden bij artsen, ziekenhuizen en revalidatiecentra. Daarnaast wordt een promotiecampagne gelanceerd met als slogan “Jouw kracht, jouw beperking, creëer je baan” via Facebook en persberichten. 

  Er wordt een Access-YOUR-job informatielijn gelanceerd waar elke persoon met een beperking, familieleden van die persoon, zorgverleners of andere ondersteunende diensten terecht kunnen voor advies op maat. Via die weg kan ook een beroep gedaan worden op gepersonaliseerde diensten of advies, zoals een ontmoeting met een professional uit de gehandicaptensector of gebruikmaken van de dienst “Service Impulsion”. Die dienst biedt vandaag al algemene ondersteuning voor een grotere autonomie, hulp bij werkplekaanpassing of nog hulp bij het evalueren en eventueel aanpassen van een professionele situatie of project.

  Ga voor meer informatie naar de website van AccesAndGo

  Project met regionale verankering in het Waalse Gewest

  Synapse Expertise – met het project “Handipreneur: sur les traces de Walter Elias Disney”.

  Het project omvat de individuele begeleiding van 30 personen met een beperking die geïnteresseerd zijn in ondernemerschap om zo hun eigen job te creëren. De rode draad doorheen de opleiding is het verhaal van Walter Elias “Walt” Disney die ondanks zijn handicap één van de grootste ondernemers van de 20e eeuw werd. 

  De belangrijkste doelstellingen van de opleiding zijn het schetsen van een positief beeld van het ondernemerschap, het aanleren van het uitwerken van een ondernemingsproject via het “Business Model Canvas” (BMC) en het informeren over de administratieve aspecten van ondernemerschap. Hierbij houdt de vereniging rekening met de specifieke mogelijkheden en risico's van het combineren van het statuut van zelfstandige met dat van iemand die een vervangingsuitkering of andere steun ontvangt. 

  Na de 10 uur durende individuele begeleiding volgt een evaluatie van het project. Als kandidaten het project willen voortzetten, krijgen ze een gepersonaliseerd actieplan. Zo nodig geven ze de opvolging door aan andere mensen of organisaties die actief zijn in de begeleiding van de oprichting van een onderneming.

  Ga voor meer informatie naar de website van Synapse Expertise
   

  Laatst bijgewerkt
  25 maart 2024