Table of Contents

  Opgelet! U kunt niet meer deelnemen aan deze oproep.

  De federale overheid lanceert de overheidsopdracht “Ondernemerschap bij personen met een beperking”. Het doel van die opdracht is projecten te ondersteunen die bijdragen tot de bevordering van het ondernemerschap bij personen met een beperking.

  De duur van de projecten bedraagt 1 jaar.

  Het totale budget van de opdracht bedraagt 201.000 euro. De steun per project kan maximaal 67.000 euro bedragen.

  Oproep aan kandidaat-inschrijvers vanaf 30 juni 2023

  De overheidsopdracht werd vandaag, 30 juni 2023, gelanceerd via een “openbare procedure” en wordt afgesloten op 15 september 2023.

  Na het afsluiten van de opdracht worden de ontvangen offertes geëvalueerd. Een beslissing over de toekenning van de opdracht wordt genomen op basis van die evaluatie.

  Context

  Personen met een beperking die een zelfstandige activiteit willen opstarten of ontwikkelen, worden geconfronteerd met ongeveer dezelfde uitdagingen als andere ondernemers, maar die uitdagingen zijn voor hen groter. Dat is de conclusie van een recent rapport van de FOD Economie over de huidige toestand van ondernemerschap bij mensen met een beperking, opgesteld op basis van studies over het thema.

  De conclusies van dit onderzoek werden samengelegd en vergeleken met de resultaten en conclusies van een workshop die georganiseerd werd door de FOD Sociale Zekerheid over hetzelfde thema.

  Beide onderzoeken komen grotendeels tot dezelfde conclusies en lieten toe de voornaamste knelpunten te identificeren:

  • een moeilijke toegang tot correcte informatie over onder meer beschikbare ondersteuning en mogelijkheden om advies te vragen;
  • een moeilijkere toegang tot opleidingen, de juiste financiering en verzekeringen;
  • de onzekerheid die een toekomst als zelfstandige met zich mee brengt en de kans op het verliezen van de sociale voordelen;
  • de beperking in de tijd van de ondersteuning en gevolgen voor de uitkeringen.

  Kandidaat-inschrijvers kunnen het rapport gratis opvragen bij de FOD Economie via kmo-observatorium@economie.fgov.be. Het rapport moet vertrouwelijk blijven.

  Welke “steunprojecten” komen in aanmerking?

  De beoogde projecten zijn projecten met een positieve, concrete en duurzame impact op de uitdagingen die gepaard gaan met ondernemerschap bij personen met een beperking. Transversale samenwerkingen over de grenzen van instellingen en types beperkingen heen worden aangemoedigd. Er bestaan immers zeer veel voor een specifieke beperking bedoelde organisaties, waardoor een project zich mogelijk op een kleine niche-beperking richt, iets wat niet de bedoeling is van deze opdracht.

  Het voorgestelde project kan uit meerdere luiken of deelprojecten bestaan. Het kan zich toespitsen op één specifiek type van ondersteuning, of op meerdere vormen van ondersteuning die een oplossing bieden voor een of meer van de in het bestek vermelde knelpunten.

  De doelstelling van de FOD Economie omvat het bereiken van de doelgroep van ondernemers en potentiële ondernemers met een beperking. Een sensibilisering van de brede maatschappij behoort niet tot die doelstelling.

  Aantal projecten

  In totaal worden 3 projecten voorzien:

  • een project voor het Vlaamse Gewest,
  • een voor het Waalse Gewest,
  • een voor het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest. 

  Looptijd en budget van de projecten

  De uitvoering van elk project wordt gespreid over 1 jaar. Het budget wordt beperkt tot 67.000 euro per project.

  Wie kan deelnemen aan de overheidsopdracht?

  De mogelijke deelnemers aan de overheidsopdracht betreffen:

  • organisaties,
  • verenigingen,
  • auteurs van projecten die de vorm van een rechtspersoon aannemen en waarvan het maatschappelijke doel of de activiteiten, onder andere, de bevordering en/of de ondersteuning van het ondernemerschap bij personen met een beperking beogen. Die rechtspersonen zijn geen publieke instanties en streven geen winstoogmerk na.
  Belangrijke data

  Datum

  Activiteit

  30 juni 2023

  Lancering van de overheidsopdracht

  15 september 2023

  Afsluiten van de overheidsopdracht (uiterste datum voor de indiening van offertes)

  Oktober-december 2023 (indicatieve en voorlopige timing)

  Evaluatie van de offertes gevolgd door een beslissing over de toekenning van de opdracht.

  Januari 2024 (indicatieve en voorlopige timing)

  Evenement: presentatie van de geselecteerde projecten.

  Wilt u meer weten?

  Voor meer informatie over deze overheidsopdracht en voor het indienen van een offerte, gelieve de instructies te volgen aanwezig in de aankondiging van de opdracht en de opdrachtdocumenten.

  Laatst bijgewerkt
  20 september 2023