Table of Contents

  De federale overheid heeft in de zomer van 2022 de overheidsopdracht “Ondernemerschap en diversiteit” gelanceerd. Het doel van die opdracht is projecten te ondersteunen die bijdragen tot de bevordering van het ondernemerschap bij mensen met een migratieachtergrond.

  De duur van de projecten wordt gespreid over twee jaar.

  Het totale budget van de opdracht bedraagt 280.000 euro. De steun per project kon maximaal 93.333 euro bedragen.

  Oproep aan kandidaat-inschrijvers vanaf 2 september 2022

  De overheidsopdracht werd op 2 september 2022 gelanceerd via een “openbare procedure” en werd afgesloten op 29 september 2022.

  Context

  Een recente studie van de FOD Economie over het ondernemerschap bij personen met een vreemde origine levert onder meer volgende informatie op:

  • Het aandeel zelfstandigen in de totale bevolking (20-64) van België bedroeg, in 2017, 15,8 % voor personen van Belgische origine en 10,3 % voor personen met een migratieachtergrond.
  • Het aandeel zelfstandigen schommelt sterk naargelang het land waaruit de personen met een migratieachtergrond komt.
   Zo waren de zelfstandigen sterk ondervertegenwoordigd bij enkele niet-Europese landengroepen, namelijk de Maghreb (aandeel zelfstandigen: 6,2 %) en Sub-Saharaans Afrika (aandeel zelfstandigen: 4,3 %).
   Tegelijkertijd hebben sommige landengroepen een vergelijkbaar of zelfs hoger aandeel dan het aandeel bij personen van Belgische origine (aandeel zelfstandigen: 15,8 %), zoals de EU13 (aandeel zelfstandigen: 17,8 %) en Oceanië/Verre Oosten (aandeel zelfstandigen: 16,8 %). 
  • Daarnaast zijn er in België twee keer zoveel mannelijke als vrouwelijke zelfstandigen, ongeacht hun origine: vrouwen zijn dus systematisch ondervertegenwoordigd bij de zelfstandigen. 
  • Vervolgens speelt de factor “opleiding” een grote rol bij het uitoefenen van het zelfstandigenstatuut. Bij de zelfstandigen is, ongeacht hun origine, het aandeel hooggeschoolden (42,3 %) groter dan het aandeel middengeschoolden (34,3 %) of laaggeschoolden (15,2 %). Ook is het aandeel zelfstandigen in de bevolking hoger bij mensen met een hoog opleidingsniveau (18,4 %) dan bij mensen met een gemiddeld (13,6 %) of laag opleidingsniveau (8,7 %).

  Meer gedetailleerde cijfers en informatie vindt u in de studie Ondernemerschap en diversiteit - Een studie naar de herkomst van de zelfstandige in België.

  Welke “steunprojecten” komen in aanmerking?

  De steun moet in de brede zin worden gezien. Hierbij kan het gaan om:

  • opleidingen om mensen met een migratieachtergrond te informeren over en voor te bereiden op het ondernemerschap,
  • initiatieven om ondernemerschap en gezinsleven beter te kunnen combineren,
  • het bevorderen van het ondernemerschap bij vrouwen met een migratieachtergrond,
  • het opstarten van mentorprogramma's waarbij ondernemers met een vreemde origine andere (kandidaat-)ondernemers met een vreemde origine onder hun hoede nemen, enzovoort.

  Het project kan uit meerdere luiken of deelprojecten bestaan. Er hoeft niet noodzakelijk gefocust te worden op één specifiek type ondersteuning, maar dat laatste is wel toegestaan.

  Aantal projecten

  In totaal worden 3 projecten voorzien:

  • een project voor het Vlaamse Gewest,
  • een voor het Waalse Gewest,
  • een voor het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest. 

  Looptijd en budget van de projecten

  De uitvoering van elk project wordt gespreid over verschillende fasen en over twee jaar: 2023 en 2024. Het budget wordt beperkt tot 93.333 euro per project, verdeeld over twee jaar.

  Wie kon deelnemen aan de overheidsopdracht?

  De mogelijke deelnemers aan de overheidsopdracht waren:

  • organisaties,
  • verenigingen,
  • auteurs van projecten

  die de vorm van een rechtspersoon aannemen en waarvan het maatschappelijke doel of de activiteiten, onder andere, de bevordering en de ondersteuning van het ondernemerschap bij personen met een migratieachtergrond beogen. Die rechtspersonen beschikken over minimum twee jaar ervaring in het domein waarover de overheidsopdracht handelt en zijn geen publieke instanties.

  Resultaten van de opdracht

  De laureaten van de opdracht werden aangekondigd tijdens een evenement georganiseerd door het Cabinet van de minister van kmo’s en zelfstandigen en de FOD Economie op 14 februari 2023.

  De drie projecten zijn:

  • SheDIDIT, voor het Vlaamse Gewest,
  • Interra, voor het Waalse Gewest,
  • MicroStart, voor het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.

  SheDIDIT is een jonge vereniging die in 2018 is opgericht. Het algemene project van SheDIDIT bestaat uit informatieverspreiding (communicatiecampagnes voeren en organiseren van workshops) en ondersteuning bieden van vrouwelijke ondernemers, met bijzondere aandacht voor vrouwen met een migratieachtergrond. De overheidsopdracht zal SheDIDIT in staat stellen haar activiteiten uit te breiden en in stand te houden.

  Interra is een jonge vereniging die in 2019 is opgericht. Dankzij de overheidsopdracht kan Interra een ondernemerstalent aanwerven om als mentor te werken in InterLab, de eerste bedrijfsincubator in Wallonië die zich specifiek richt op mensen met een migratieachtergrond.

  MicroStart, een speler op het gebied van microfinanciering, wil een Community Coach-project ontwikkelen. Het idee is om intern mensen uit vluchtelingengemeenschappen op te leiden, die als ambassadeurs van het ondernemerschap gaan werken bij mensen met een migratieachtergrond.

  Laatst bijgewerkt
  30 maart 2023