Table of Contents

  De Europese week van de kmo is een initiatief van de Europese Commissie, dat volgende doelstellingen nastreeft:

  • het grote publiek, jongeren, ondernemers en hun beroepsorganisaties alsook beleidsmakers bewust maken van het belang van de rol van kmo's;
  • de ondernemingszin stimuleren;
  • die doelgroepen informeren over steunmaatregelen van Europa en van de nationale en regionale overheden, de provincie, de gemeente enz.

  De overheidsinstanties en beroepsorganisaties uit de lidstaten en een aantal andere landen worden uitgenodigd om deel te nemen aan dit initiatief volgens de door hen gekozen modaliteiten: conferenties, seminaries, workshops, informatievergaderingen enz.

  De jaarlijkse SME Assembly vormt het orgelpunt van deze promotiecampagne. Dit Europees evenement zet kmo's, ondernemers en het ondernemerschap in de kijker door hen een platform voor uitwisseling en debat te bieden. Bij die gelegenheid worden de Europese Awards voor Ondernemerschapsbevordering uitgereikt.

  Hoe deelnemen?

  Een meertalige website

  Indien u een evenement wil bijwonen  of organiseren , vindt u alle nuttige informatie op de onthaalpagina van de Europese week voor kmo  (in het Engels).

  Als u een evenement organiseert, moet u dat uiterlijk een maand voordat het plaatsvindt online registreren. Na goedkeuring door een van de "nationale contactpersonen (SPOC)", wordt het evenement vermeld op de Europese website van de Week van de kmo.

  Zodra het evenement werd goedgekeurd, kunt u gebruikmaken van de communicatiemiddelen die ter beschikking worden gesteld. Zo kunt u het logo downloaden en gebruiken en is er ook een elektronische brochure in verschillende talen. In de brochure staan voorbeelden van succesvolle initiatieven van ondernemers uit de landen die deelnemen aan de Europese week van de kmo. De evenementen mogen plaatsvinden tussen 1 maart en 31 december.

  SME Assembly

  In 2019 vindt de SME Assembly die een onderdeel is van de SME Week, eind november plaats in Helsinki (Finland). Tijdens dat evenement worden diverse onderwerpen behandeld rond ondernemerschap en problemen waar kmo’s mee worden geconfronteerd.

  De deelnemers aan de SME Assembly kunnen ook kennismaken met de laureaten en finalisten van de Europese Awards voor Ondernemerschapsbevordering (EEPA) .

  Meer informatie over De Europese Awards voor Ondernemerschapsbevordering .

  Contacten

  Voor de beroepssector

  De heer Thomas Pirard
  Unizo Internationaal
  Willebroekkaai 37
  1000 Brussel

  Tel.: +32 2 212 25 86
  E-mail: thomas.pirard@unizo.be 

  Mevrouw Carol Dannevoye
  Union des Classes Moyennes
  Chaussée de Marche 637
  5100 Wierde
  Tel.: +32 81 48 62 78 - +32 477 93 74 42
  E-mail: carol.dannevoye@ucm.be

  Voor de overheid

  De heer Francis Otte
  FOD Economie, Algemene Directie K.M.O.-beleid
  Kmo-observatorium

  North Gate – 4e verdieping, kantoor B29
  Koning Albert II-laan 16
  1000 Brussel
  Tel.: +32 2 277 82 52
  E-mail: info.EEPA@economie.fgov.be

  Laatst bijgewerkt
  25 maart 2024