Table of Contents

  Genomineerd door de Belgische jury voor deelname aan het Europese niveau van de wedstrijd

  Gentrepreneur Awards - Arteveldehogeschool vzw (promotor project Gentrepreneur)

  Award categorie: Investeren in ondernemersvaardigheden

  Een podium, innovatieve en inspirerende ondernemersverhalen, jong talent en veel goesting, dat zijn de ingrediënten van de Gentrepreneur Awards.

  Met de jaarlijkse verkiezing van de Gentrepreneur Student-Ondernemer van het Jaar geven we de Gentse student-ondernemers niet alleen het podium dat ze verdienen. We zorgen ook voor een nieuwe wind door het ondernemerslandschap dankzij de frisse kijk, innovatieve ideeën en inspirerende passie van deze jonge ondernemers.

  Zij zijn de ondernemers, werkgevers én de ondernemende werknemers van de toekomst. Wij geloven in hun potentieel en investeren met veel overtuiging in hun ondernemende mindset en vaardigheden.

  Links

  Circular Design in Plastics - PLASTIWIN

  Award categorie: Ondersteuning van de duurzame transitie

  Circular Design in Plastics (CDIP) sensibiliseert en begeleidt ondernemingen uit de plastic-waardeketen in Wallonië bij hun overgang naar de circulaire economie.

  Via een reeks acties, waaronder de begeleiding van projecten door gesubsidieerde experts, helpt onze organisatie ondernemingen via ecologisch ontwerp meer circulair te worden.

  Op die manier voldoen ondernemingen aan de eisen van de markt, de wet en het milieu, vergroten hun concurrentievermogen en verzekeren een duurzame overgang. Tot nu toe werden 91 ondernemingen gesensibiliseerd over ecologisch ontwerp.

  Het CDIP maakt deel uit van de Waalse strategie voor een circulaire economie en wordt ondersteund door het Waalse herstelplan.

  Links

  Andere deelnemers aan de nationale selectie 2024 die de Belgische jury niet weerhield voor de Europese fase van de wedstrijd

  GODO – Goedkoper Ondernemen door Differentiatie in Opcentiemen - Provincie Antwerpen

  Award categorie: Bevordering van de ondernemingszin

  Het project GODO - Goedkoper Ondernemen door Differentiatie in Opcentiemen - onderzocht in de provincie Antwerpen hoe een gemeente de differentiatie in opcentiemen als instrument kan inzetten om een gelijker speelveld te creëren voor handelaars in de kern en de periferie.

  300 Vlaamse gemeenten ontvingen een datafiche over hun winkelgebieden met een vernieuwende blik op de gemeentebegroting vanuit het kadastraal inkomen van handelspanden en een inspiratiegids om aan de slag te gaan met hun fiscale autonomie ter bevordering van het ondernemerschap. Academisch onderzoek toonde aan wat gemeenten nodig hebben om met dat instrument aan de slag te gaan.

  Links

  Entrepreneurship fair - Institut Notre Dame de Beauraing (INDBG) in samenwerking met Wallonie entreprendre (WE)

  Award categorie: Bevordering van de ondernemingszin

  Ondernemersbeurs INDBG Beauraing: een springplank naar ondernemerschap

  Sinds 3 jaar wordt er jaarlijks een ondernemersbeurs georganiseerd in het Institut Notre Dame de Beauraing (INDBG) in Beauraing, dankzij de steun van het Waalse Gewest.

  Boeiende conferenties, ludieke workshops, vriendschappelijke wedstrijden en ontmoetingen met experts en inspirerende persoonlijkheden stellen studenten in staat om essentiële vaardigheden te ontwikkelen en in contact te komen met het bedrijfsleven.

  Een prestigieuze slotceremonie, voorgezeten door de Waalse minister van Economie, beloont de winnende teams.

  De beurs bereikte meer dan 650 leerlingen, waarvan meer dan 100 die de ambitie hebben om ondernemer te worden en bleek een groot succes.

  Link

  https://www.youtube.com/watch?v=73emWmUuXhY

  Digital Commerce - Syndicat Neutre pour Indépendants (SNI)

  Award categorie: Ondersteuning van de digitale transitie

  Het Digital Commerce-programma mikt op de versnelling van de digitale transformatie van ondernemingen via de online handel en digitale marketing door de promotie van het gebruik van digitale toepassingen en technologieën. Het is vooral gericht op de lokale detailhandel (handel, horeca, toerisme), de zko’s, vrije beroepen en ambachtslieden. 

  Links

  MyMachine - Wallonie - Basse-Meuse développement asbl

  Award categorie: Investeren in ondernemersvaardigheden

  Het project MyMachine Wallonie, ondersteund door Basse-Meuse développement, zet technische beroepen in de kijker via de verbeelding van kinderen. Op 11 juni waren op de laatste tentoonstelling van de 4e editie vijf prototypes te zien die gemaakt werden aan de hand van tekeningen van leerlingen uit het basisonderwijs.

  MyMachine integreert STEAM (Sciences, Technologies, Engineering, Arts, Mathematics) om de kwalificerende onderwijstrajecten te promoten. Het project brengt basis- en middelbare scholen en studenten uit het hoger onderwijs samen om machines te maken zoals Riri de robot en de Robotwekker. Sinds de oprichting in 2007 heeft MyMachine zich uitgebreid naar 13 landen, waarbij 14.500 leerlingen en studenten betrokken werden.

  Links

  www.bassemeuse.be

  https://www.youtube.com/watch?v=qD5vllLFrLg

  https://www.youtube.com/watch?v=skfcX25bejs

  https://www.youtube.com/watch?v=Z8jsx10mW8s

  BlueChem & het ecosysteem duurzame chemie - Stad Antwerpen

  Award categorie:  Ondersteuning van de duurzame transitie

  Met de grootste geïntegreerde petrochemische cluster van Europa is Antwerpen het kernpunt van de Vlaamse en Europese chemiesector. In lijn met de Europese Green Deal is een duurzame transformatie van de sector echter nodig opdat ze in Antwerpen/Europa verankerd blijft.

  Daarom bouwen industrie, kennisinstellingen en overheden een ecosysteem duurzame chemie in Antwerpen. Ondernemers vinden er de infrastructuur, expertise en het commercieel potentieel om hun innovatieve ideeën (TRL 1) te laten doorgroeien tot op industriële schaal (TRL 9).

  Met resultaat: sinds de opstart in 2020, zijn startups er succesvol in het ontwikkelen, opschalen en commercialiseren van innovatieve technologieën in duurzame chemie. Samen haalden ze meer dan 100 miljoen euro kapitaal op en trekt het ecosysteem meer buitenlandse investeringen aan van innovatieve startups. Met die inspanningen en een weloverwogen innovatiestrategie zet Antwerpen volop in op een krachtige en duurzame transitie van haar chemische industrie.

  Links

  Implementing an international maturity diagnostic and providing targeted support to companies with strong internationalisation potential, through the development of a Passexport programme and specific financial support -   Wallonia Export-Investment Agency (AWEX)

  Award categorie: Verbetering van het ondernemingsklimaat en ondersteuning van de internationalisering van het bedrijfsleven

  De maturiteitsdiagnose die AWEX in september 2022 lanceerde, heeft tot nu toe 1.810 ondernemingen beoordeeld en hun toegang tot ondersteunende diensten bepaald op basis van hun internationaliseringspotentieel. Ondernemingen profiteren van een persoonlijk programma, met aanvullende ondersteuning van het EEN-netwerk. Het project biedt een aanpak op maat voor het verlenen van ondersteuning, afgestemd op de Waalse strategie van slimme specialisatie, en omvat ook een beoordeling van de ESG-dimensies. Die strategie heeft geresulteerd in 80 % financiering van strategische internationaliseringsprojecten voor verschillende van de gediagnosticeerde ondernemingen, met als doel de zichtbaarheid van Waalse expertise te versterken.

  Links

  Overzicht Belgische deelnemers en genomineerden sinds 2006

  De voorbije 18 edities namen niet minder dan 98 projecten deel aan het Belgische luik van de Europese Awards voor Ondernemerschapsbevordering. Het gaat om 53 Nederlandstalige en 45 Franstalige projecten.

  Lijst van alle projecten (PDF, 142.2 KB)

  Tijdens elke editie koos de Belgische jury telkens uit de ontvangen kandidaturen (overeenkomstig het EEPA-reglement) twee projecten om voor België deel te nemen aan de Europese fase van deze wedstrijd.

  Overzicht van de projecten die voor België deelnamen aan het Europese niveau (PDF, 166.5 KB) 

  De projecten aangeduid in het blauw kaapten later op het Europese niveau een Award weg. De projecten in het oranje moesten zich tevredenstellen met een plaatsje als runner-up.

  Laatst bijgewerkt
  8 juli 2024