Table of Contents

  Deelnemers aan de nationale selectie 2018

  Belgische genomineerden 2018

  “De Makersrepubliek: Handmade in Brugge, The Box en Turbo” - Stad Brugge i.s.m. vzw De Korrelatie/De Makersrepubliek

  Door de Europese jury genomineerd voor de shortlist!

  Wedstrijdcategorie: Bevordering van de ondernemingszin

  De Makersrepubliek is een plek waar 3 projecten, Handmade in Brugge, TURBO en The Box Brugge, samenkomen. Het heeft als algemene doelstelling om ondernemerschap in Brugge te stimuleren, en dit binnen het specifieke kader van een historische stad met een eigen dynamiek.

  Handmade in Brugge doet dit door de focus te leggen op inspirerende makers en baanbrekend vakmanschap. Op deze manier worden jonge ambachtelijke makers aangetrokken en ondersteund om zich in Brugge te vestigen en/of te blijven. TURBO is een open platform dat alle jonge Bruggelingen met ondernemerszin kansen wil geven. The Box Brugge biedt dan weer de mogelijkheid aan creatieve ondernemers om hun winkelidee in de praktijk uit te testen, voor een korte periode en zonder grote investeringen.

  Door het samenbrengen van deze verschillende initiatieven en diverse partners wordt een bijzondere en daadkrachtige impuls gecreëerd. De kruisbestuivingen tussen ervaren creatieve ondernemers en jonge start-ups, tussen innovatieve ideeën van jongeren en het experimenteren met nieuwe winkelideeën, tussen verschillende methodieken en activiteiten, stimuleert een vernieuwend ondernemerschap, wat met name jongeren en vrouwen aanspreekt. De Makersrepubliek is er in geslaagd om via deze drie sporen ambachtelijke ondernemers zichtbaarheid te geven via het label Maker Handmade in Brugge; met name vrouwelijke, ondernemers hun eerste ervaringen te laten opdoen in retail en meer dan 100 begeleidingsgesprekken met studenten van de Brugse hogescholen te voeren. De synergie van deze acties op één plek, De Makersrepubliek, maakt dit een innoverende en grensverleggende springplank binnen de Brugse economie.

  Meer informatie :

  Z²O, zelfsturend en zelfstandig ondernemen - GTB

  Wedstrijdcategorie: Verantwoord en inclusief ondernemerschap

  Via Z²O biedt GTB ondersteuning aan mensen met een intensievere ondersteuningsnood om als zelfstandige aan de slag te gaan of te blijven. 
  Pas de jongste jaren is men in Vlaanderen en Europa gaan beseffen dat zelfstandig ondernemen ook een mogelijkheid is voor deze doelgroep. Tegelijk is het ondernemingsklimaat positief geëvolueerd en durven meer mensen de sprong wagen.

  Om de slaagkansen van deze groep te faciliteren en optimaliseren, is het belangrijk om te  zorgen voor een kwaliteitsvol en breed ondersteuningsnetwerk dat rekening houdt met hun specifieke noden en situatie. Via Z²O bieden wij dagelijks – in nauwe samenwerking met de bestaande mainstream dienstverlening – op het juiste moment die juiste geïndividualiseerde ondersteuning.

  In de periode september 2014 - augustus 2017 beslisten 276 van de 441 mensen die initieel aangemeld werden voor een eerste gesprek om als zelfstandige op te starten, om effectief stappen te zetten in deze richting.

  Eind september 2017 waren er 91 mensen ondertussen effectief ingeschreven als zelfstandige en 52 waren nog bezig met de opstart van hun zaak. Daarnaast kozen 46 mensen aan het werk te gaan als werknemer. Dit duidt erop dat – ook al wordt niet iedereen zelfstandige – dit traject een belangrijke bijdrage levert in het scherpstellen van de competenties en talenten van de persoon en de nodige energie geeft om een job te vinden als werknemer.

  Globaal betekent dit dat 1 op 2 personen een job had bij de telling, waarvan 1 op 3 als zelfstandige. Dat is voor deze groep een sterk resultaat!

  Meer informatie :

  Andere deelnemers 2018

  “TAKEOFFANTWERP” - Stad Antwerpen

  Wedstrijdcategorie: Bevordering van de ondernemingszin

  TAKEOFFANTWERP is een werk- en ontmoetingsplaats voor ondernemende studenten waar inspireren, informeren en ondersteunen rond ondernemen centraal staat.

  Op initiatief van de Associatie Universiteit en Hogescholen Antwerpen en in samenwerking met stad Antwerpen ging dit project van start in 2014. Al snel werden ook de studenten en het bedrijfsleven nauw betrokken in de aansturing en werking van TAKEOFFANTWERP. Het project situeert zich immers tussen de hoger onderwijsinstellingen, de lokale overheid, het bedrijfsleven en de samenleving. Daarmee heeft TAKEOFFANTWERP zich van bij aanvang ingeschreven in het ruimer ecosysteem dat zich de voorbije jaren in Antwerpen ontvouwt.

  Door de krachten te bundelen, is TAKEOFFANTWERP er in geslaagd om de eigen werking van elke actor te versterken.

  De sterke samenwerking over Antwerpse hoger onderwijs instellingen en opleidingen heen, maakt TAKEOFFANTWERP tot een motor van interdisciplinair samenwerken. Dit zorgt voor innovatieve projecten die verder kijken dan de eigen opleiding.

  Ten slotte zorgt de unieke samenwerking ook voor een groter bereik van de doelgroep en meer uitstraling van Antwerpen als een “ondernemende studentenstad”.

  Dit laatste komt duidelijk tot uiting in de concrete resultaten van het project. TAKEOFFANTWERP is uitgegroeid tot een centrale werk- en ontmoetingsplaats waar jaarlijks bijna 100 workshops rond ondernemen doorgaan.  Studenten vinden er ook hun weg naar gratis startersadvies dat wekelijks wordt aangeboden. 

  De eigen evenementen en internationale zomerschool van TAKEOFFANTWERP

  kennen eveneens een toenemend succes en maken intussen deel uit van een vaste programmatie binnen het project. Het toenemend aantal student-ondernemers met een statuut geeft aan dat ondernemerschap in de lift zit.

  Meer informatie :

  Salon “Objectif Métier” - Province de Luxembourg en partenariat avec le SIEP Libramont et l’IBEFE du Luxembourg belge et avec le soutien du Forem

  Wedstrijdcategorie: Bevordering van de ondernemingszin

  Beurs voor oriëntatie en beroepen voor jongeren van 12 tot 25 jaar bedoeld om ze beroepen te laten ontdekken via demonstraties en proeven van beroepen, verzekerd door scholen, Hogescholen en verschillende instellingen.

  Deze beurs is gestructureerd rond drie hoofdlijnen:

  1. (Hoofdthema) "Sensibilisering voor de beroepen en van de ondernemingszin" - De jongeren krijgen de gelegenheid om te ontdekken, deel te nemen en om met de leerkrachten en studenten die ingeschreven zijn in deze leertrajecten te praten.
  2. "Hoger onderwijs en Opleiding" - de jongeren duidelijke en toegankelijke informatie bieden over bestaande studies en professionele oriëntaties.
  3. "Informatie en Oriëntatie" - de jongeren helpen in hun zoektocht door hun vragen te beantwoorden en ze naar geschikte organisaties door te verwijzen.

  Meer informatie :

  Overzicht Belgische deelnemers en genomineerden sinds 2006

  De voorbije 12 edities namen niet minder dan 75 projecten deel aan het Belgische luik van de Europese Awards voor Ondernemerschapsbevordering. Het gaat om 41 Nederlandstalige en 34 Franstalige projecten.

  Lijst van alle projecten  (PDF, 25.75 KB)

  Tijdens elke editie koos de Belgische jury uit de kandidaturen twee projecten om voor België deel te namen aan het Europese niveau van deze wedstrijd.

  Overzicht van de projecten die voor België deelnamen aan het Europese niveau (PDF, 18.66 KB)

  De projecten aangeduid in het blauw kaapten later op het Europese niveau een Award weg. De projecten in het oranje moesten zich tevreden stellen met een plaatsje als runner-up. 

  Laatst bijgewerkt
  10 oktober 2018

  Laatste nieuws voor dit thema

  1. Consumentenbescherming
   Ondernemingen

   De FOD Economie is op zoek naar nieuwe medewerkers en stagiairs

  2. Ondernemingen

   Hoe kunt u zich laten erkennen als ambachtsman of -vrouw?

  3. Ondernemingen

   Structurele ontwikkelingen in de Belgische landbouw