Table of Contents

  Belgische genomineerden van de nationale selectie 2019

  Beide door België ingediende projecten werden door de Europese jury weerhouden om deel te nemen aan de Europese finale.

  European Runner UP

  “Crossroads2” – VLAIO – Team Bedrijfstrajecten vzw

  Awardscategorie : Ondersteuning van de internationalisering van ondernemingen

  CrossRoads2 is een project binnen het Europese programma Interreg Vlaanderen-Nederland. Het heeft als doel het stimuleren van duurzame grensoverschrijdende samenwerking rond kansrijke innovatieprojecten tussen KMO/MKB-bedrijven in Vlaanderen en Zuid-Nederland (Zeeland, Noord-Brabant en Limburg). Het project richt zich op bedrijven met goede, innovatieve en technisch haalbare projectideeën die graag grensoverschrijdend samenwerken met andere KMO/MKB-bedrijven.

  Links :

  European award winner !!

  “Haven Incubator CVBA-SO, een veilige haven voor jong experiment” - Haven Incubator CVBA-SO

  Awardscategorie : Bevordering van de ondernemingszin

  Haven ondersteunt en versterkt ondernemende jongeren die, vanuit hun vrije tijd, een project willen uitwerken door hen een veilige proeftuin te bieden om te experimenteren. Dit doet Haven vanuit het geloof dat creatief ondernemerschap in jeugdwerk met de juiste ondersteuning kan uitgroeien tot maatschappelijk relevante ondernemingen. Jongeren kunnen gedurende twee jaar gebruik maken van onze ondernemingsnummer. Door de kwalitatieve begeleiding zetten ze hun eerste stappen in ondernemerschap en leren ze door te doen.

  Links :

  Andere deelnemers aan de nationale selectie 2019

  “Semaine de sensibilisation des jeunes à l’entreprenariat féminin» - 100 000 entrepreneurs Belgique ASBL

  Awardscategorie : Bevordering van de ondernemingszin

  Hackstereotypes. Bewustmakingsweek voor jongeren over vrouwelijk ondernemerschap op initiatief van '100.000 entrepreneurs Belgique' heeft tot doel om de vrouwelijke ondernemerscultuur te promoten bij jonge meisjes en jongens aan de hand van getuigenissen van vrouwelijke ondernemers in de klassen op school: er werden rondetafels georganiseerd in Brussel en Wallonië over de volgende thema's: opvoeden tot ondernemerschap, communicatie, stereotypen, transitie door innovatie.

  Links :

  “Gentrepreneur Company CVBA so” - Ugent, Arteveldehogeschool & Hogent

  Awardscategorie : Investering in ondernemingsvaardigheden

  De studentencoöperatie Gentrepreneur Company CVBA so is een samenwerking van Arteveldehogeschool, Universiteit Gent en Hogent .

  De doelstelling is om een “veilige haven” aan te bieden waar student-ondernemers,  naar hartenlust met hun passie, gedrevenheid en ondernemerschap kunnen experimenteren met focus op hun eigen ondernemersproject en onder impuls van het netwerk dat de studentencoöperatie hen ter beschikking stelt. Gentrepreneur Company neemt een deel van het ondernemersrisico over met als uiteindelijke doelstelling student-ondernemers klaar te stomen als ondernemer.

  Links :

   

   “OLOD Ondernemen” - HOGent

   Awardscategorie : Bevordering van de ondernemingszin

   Het OLOD Ondernemen is een keuzevak voor alle studenten van HOGENT. Het heeft als doel om studenten uit niet-bedrijfskundige opleidingen ondernemende competenties bij te brengen en om hun ondernemend gedrag te stimuleren. De deelnemers werken in multidisciplinaire teams (of individueel, als student-ondernemer) een innovatief businessidee uit. Daarbij worden ze gecoacht door de docenten en door ervaren ondernemers.

   Links :

   “Startersbegeleiding (het Startersgesprek, TAKEOFFANTWERPEN, BAAS) – Stad Antwerpen

   Awardscategorie : Bevorderen van de ondernemingszin

   De stad Antwerpen promoot Antwerpen als ondernemende stad en Startup City. Met Startersbegeleiding streeft de stad naar meer en vooral kwaliteitsvollere ondernemers.  Er is aandacht voor het ondernemerschap (opstarten van eigen zaak) en ondernemingszin (ontwikkelen van ondernemende competenties).

   Startersbegeleiding informeert, inspireert, ondersteunt en connecteert startende ondernemers.

   Startersgesprek is een laagdrempelige dienstverlening die vertrekt vanuit de behoeften van de starter. Specifiek voor studenten en jonge ondernemers zijn er de werk- en ontmoetingsplaatsen TAKEOFFANTWERP en BAAS.

   Links :

    

    Overzicht Belgische deelnemers en genomineerden sinds 2006

    De voorbije 13 edities namen niet minder dan 81 projecten deel aan het Belgische luik van de Europese Awards voor Ondernemerschapsbevordering. Het gaat om 46 Nederlandstalige en 35 Franstalige projecten.

    Lijst van alle projecten  (PDF, 119.58 KB)

    Tijdens elke editie koos de Belgische jury uit de kandidaturen twee projecten om voor België deel te namen aan het Europese niveau van deze wedstrijd.

    Overzicht van de projecten die voor België deelnamen aan het Europese niveau (PDF, 18.66 KB)

    De projecten aangeduid in het blauw kaapten later op het Europese niveau een Award weg. De projecten in het oranje moesten zich tevreden stellen met een plaatsje als runner-up. 

    Laatst bijgewerkt
    18 december 2019