Table of Contents

  Cellules-Brevets-530x270.jpg

  Wat doen Octrooicellen voor uw onderneming?

  De Octrooicellen zijn het contactpunt waar alle ondernemingen van een sector terechtkunnen voor gratis  advies over intellectuele eigendom. Ze verspreiden ook informatie via hun website, infosessies en publicaties.

  Waarover informeren de Octrooicellen u?

  De Octrooicellen adviseren u over de volgende thema's:

  Waarom een beroep doen op een Octrooicel?

  Ondervindt u als kmo een gebrek aan kennis en strategie in verband met de gepaste bescherming van uw innovaties? Wist u dat intellectuele eigendomsrechten, zoals patenten, de waarde van uw uitvindingen beschermen? Twijfelt u eraan of bijvoorbeeld een patent wel de gepaste oplossing is?

  De Octrooicellen informeren u en beantwoorden uw vragen met gedegen sectorkennis. Hun dienstverlening wordt unaniem gewaardeerd door de ondernemingen. Waarom zou uw onderneming geen gebruik maken van deze dienstverlening?

  In welke sectoren ondersteunen de Octrooicellen uw onderneming?

  Wat is de rol van de FOD Economie?

  De FOD Economie biedt financiële ondersteuning aan de Octrooicellen en oefent toezicht uit op hun werking.

  Leidraad voor het opstellen van de activiteitenverslagen van de octrooicellen (PDF, 303.01 KB)

  Leidraad voor het opstellen van de toelageaanvragen van de octrooicellen (PDF, 128.76 KB)

  Laatst bijgewerkt
  22 maart 2024