Table of Contents

  De OESO-Richtlijnen zijn een ethische code voor bedrijven, die door meer dan veertig regeringen worden geacht gerespecteerd te worden. 

  De oorspronkelijke versie van de OESO-Richtlijnen bestaat al sinds 1976, maar in 2000 werden de geactualiseerde richtlijnen mondiaal toepasbaar. In 2011 werden de OESO-Richtlijnen herzien met als focus de mensenrechten en ketenverantwoordelijkheid. 

  Alle landen die lid zijn van de OESO, en ook een aantal niet-leden:

  • Argentinië,
  • Brazilië,
  • Egypte,
  • Litouwen,
  • Marokko,
  • Peru en
  • Roemenië.

   

  Ja, België is lid van de OESO, en bovendien heeft ons land een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming van die richtlijnen, alsook bij de actualiseringen. 

  Het Investeringscomité is het orgaan van de OESO waaraan de Nationale Contactpunten jaarlijks verslag uitbrengen, maar ook worden er ervaringen met betrekking tot de materie uitgewisseld op de vergaderingen die regelmatig plaatsvinden. 

  Dit is een centraal meldpunt van de overheid dat onder andere tot taak heeft de OESO-Richtlijnen te promoten en toe te zien op de naleving van die richtlijnen door de ondernemingen. 

  Ja, België heeft sedert 1980 een Nationaal Contactpunt. De oprichting van dergelijk contactpunt is een verplichting voor de landen die de OESO-Richtlijnen onderschreven. 

  Via zijn secretariaat:

  FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
  Nationaal Contactpunt van België voor de OESO-richtlijnen

  City Atrium
  Vooruitgangstraat 50
  1210 Brussel

  Contact: Cyril Liance
  Tel.: +32 2 277 81 63
  E-mail: cyril.liance@economie.fgov.be

  Het Belgische NCP is samengesteld uit afgevaardigden van de federale en gewestelijke overheden en vertegenwoordigers van de representatieve werkgeversorganisaties en de interprofessionele werknemersorganisaties. 

  Een ngo, een vakbond of een consument, alleen of in groep, mogen bij het NCP een dossier indienen over de niet-toepassing van de OESO-Richtlijnen door een onderneming.

  Nationaal Contactpunt van België voor de OESO-richtlijnen

  FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
  Nationaal Contactpunt van België voor de OESO-richtlijnen
  City Atrium
  Vooruitgangstraat 50
  1210 Brussel

  Contact: Cyril Liance
  Tel.: +32 2 277 81 63
  E-mail: cyril.liance@economie.fgov.be 

  Laatst bijgewerkt
  17 april 2018