In het kader van de verantwoordelijkheden van het NCP - en om deze verantwoordelijkheden ten volle te vervullen - heeft het NCP een expertennetwerk opgericht. Dit experten netwerk kwam tot stand door beroep te doen op personen die over erkende competenties in verschillende domeinen beschikken.

De experten kunnen het NCP adviseren over algemene thema's of voor specifieke gevalen waarin het NCP moet bemiddelen zowel op eigen initiatief als op verzoek van het NCP. Zij worden actief betrokken bij de voorbereiding van de OESO-vergaderingen en het NCP inlichten over nieuwe tendensen en evoluties in hun expertisedomein.

Door de oprichting van het expertennetwerk streeft het NCP ernaar haar rol als raadgever en bemiddelaar voor het maatschappelijk verantwoord ondernemen in het Belgische Bedrijfsleven wereldwijd te versterken. De leden van het expertennetwerk treden op ten persoonlijke titel.

Nom

Fonctions

Domaines

 Curriculum

Mr Michel Bande

Senior Executive Vice President & Corporate Sustainability Officer, Solvay VP External Relations of CSR Europe

Gestion de la chaîne d'approvisionnement / Ketenbeheer / Supply chain management

 cv (PDF, 167.8 KB)

 

Mr Guido De Clercq

Executive Director
Transparency International Belgium

Lutte contre la corruption / Corruptiebestrijding / 

 

 

De heer Rudy De Meyer

Hoofd studiedienst
11.11.11

Développement Nord-Sud  / Ontwikeling Noord-Zuid / North-South development

 

Mr Mathieu Maes 

Secretaire-général de la Chambre de Commerce Internationale  en Belgique (ICC Belgium)

La responsabilité des entreprises et l'anticorruption / le commerce international et les investissements transfrontaliers / l'energie et l'environnement / l'arbitrage et la médiation pour la résolution des conflits commerciaux ou d'investissement

 

cv (PDF, 28.97 KB)

Mevr. Karen Ghysels

Director
European Consumer Centre

Droits des consommateurs / Consumentenrechten / Consumer Rights

 

cv (PDF, 308.73 KB)

Mr Dwight W. Justice

Policy Advisor,
ITUC International Trade Union Confederation

Relations du travail / Arbeid relaties / Labour Relations

 

De heer David Leyssens

Network Director,
Kauri vzw/asbl

Dialogue avec les parties prenantes / Stakeholders dialoog / Stakeholder dialogue

 

cv (PDF, 83.52 KB)

Mr Jean Marbehant

Vice President Public Affairs,
Lhoist Group

Environnement / Milieu / Environment

 

De heer Bernard Mazijn

Managing Director,
Instituut vóór Duurzame Ontwikkeling vzw

Gestion de la chaîne d'approvisionnement - Diligence raisonnable / Ketenbeheer - Due diligence / Supply Chain Management - Due Diligence

cv (PDF, 150.96 KB)

De heer Philip Nauwelaerts

Ondervoorzitter Vlaams Vredesinstituut / Bestuurder-penningmeester  van  Pax  Christi  Vlaanderen / Bestuurder van Economists for Peace and Security

Droits de l’Homme / Mensenrechten / Human Rights

 

De heer Fernand Van Gansbeke

Adviseur-generaal, Internationale consumentenrechten,
FOD Economie

Droit international des consommateurs / Internationale consumentenrechten / International Consumer Rights

cv (PDF, 72.91 KB)

De heer Luc Van Liedekerke

Assistant professor KU Leuven, Centre for Ethics, Social and Political Philosophy

Ethique des entreprises / Bedrijfsethiek / Corporate Ethics

 


De heer Georges Vandenhove

Vice President Human Resources and Communication,
Ingersoll Rand, Brussels

elations du travail / Arbeid relaties / Labour Relations

 

De heer Dieter vander Beke

Coördinator MVO Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling / Institut fédéral pour le développement durable

Développement Durable / Duurzame Ontwikkeling / Sustainable Development

 

De heer François Vincke

Advocaat

Lutte contre la corruption / Corruptiebestrijding / Fight against corruption

cv (PDF, 185.51 KB)

De heer Peter  Wollaert

General Manager,
Antwerp-ITTCO

Ethique des affaires / Businessethiek / Business Ethics

 

Monsieur David Szafran

Avocat

 

Lutte contre la corruption / Corruptiebestrijding / Fight against corruption

cv (PDF, 121.91 KB)
Laatst bijgewerkt
26 januari 2018