Nationaal Contactpunt in België

In 1976 keurde België de OESO-Richtlijnen  goed  en richtte het meteen een Nationaal Contactpunt op (NCP).

Rol van het Nationaal Contactpunt

De rol van het NCP bestaat erin:

 • de bekendheid van de OESO-Richtlijnen vergroten door promotie; 
 • de vragen voor het onderzoek van specifieke dossiers  behandelen , onder andere voor de mogelijke niet-naleving van de OESO-Richtlijnen door de ondernemingen; 
 • gesprekken voeren met de betrokken partijen over alle onderwerpen die verband houden met de OESO-Richtlijnen, om hun doeltreffendheid te bevorderen.
  De NCP’s van alle onderschrijvende landen komen elk jaar samen om hun ervaringen uit te wisselen en verslag uit te brengen aan het Investeringscomité. Dit comité is het orgaan dat verantwoordelijk is voor de Richtlijnen binnen de OESO.

Organisatie en samenstelling van het NCP

Het voorzitterschap en het secretariaat worden waargenomen door vertegenwoordigers van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. 

Om zijn opdrachten ten volle te vervullen heeft het Nationaal Contactpunt een expertennetwerk  opgericht, door een beroep te doen op personen die over erkende competenties in verschillende domeinen beschikken. 

Het Belgische NCP is samengesteld uit afgevaardigden van de federale en gewestelijke overheden, vertegenwoordigers van drie representatieve werkgeversorganisaties en drie interprofessionele werknemersorganisaties op nationaal vlak, vertegenwoordigd in de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en de Nationale Arbeidsraad. 

De volgende organisaties en departementen hebben een afgevaardigde aangesteld:

Voor de federale overheid:

 • de ministers van Economie, Buitenlandse Zaken, Werk, Justitie, Financiën, Milieu en Volksgezondheid.
  Voor de gewestelijke overheden:
 • het Vlaamse Gewest,
 • het Waalse Gewest,
 • het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
  Voor de werknemers:
 • Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV),
 • Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV),
 • Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België (ACLVB).
  Voor de werkgevers:
 • het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO)
 • Comeos (federatie voor de handel en diensten),

Agoria (federatie van de technologische nijverheid) Meer info

Voor meer informatie, verwijzen we u naar:

Publicaties

General presentation of the belgian NCP (PDF, 1.62 MB)

Deel II van de Richtlijnen over de Nationale Contactpunten (p. 75 en volgende) 

Huishoudelijk reglement (PDF, 280.93 KB) (28.04.2017)

Nationaal Contactpunt van België voor de OESO-richtlijnen

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Nationaal Contactpunt van België voor de OESO-richtlijnen

City Atrium
Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Contact: Cyril Liance
Tel.: +32 2 277 81 63
E-mail:
cyril.liance@economie.fgov.be 

Laatst bijgewerkt
27 februari 2018