Table of Contents

  Het Nationaal Contactpunt  (NCP) draagt bij aan de oplossing van vragen die ontstaan in verband met de implementatie van de OESO-richtlijnen  in specifieke gevallen.

  Het bedrijfsleven, de werknemersorganisaties, de niet-gouvernementele organisaties en de andere belanghebbenden kunnen een specifiek dossier indienen bij het Belgisch Nationaal Contactpunt. Het NCP zal het dossier (of de "voorlegging") onderzoeken en tracht door bemiddeling deze vragen en moeilijkheden op te lossen in overeenstemming met het geldende recht.

  Bij de indiening van een specifiek dossier, wordt u uitgenodigd om aan te geven welke hoofdstukken of delen van de OESO-Richtlijnen betrekking hebben op het dossier. 

  Nationaal Contactpunt van België voor de OESO-richtlijnen

  FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
  Nationaal Contactpunt van België voor de OESO-richtlijnen

  City Atrium
  Vooruitgangstraat 50
  1210 Brussel

  Contact: Cyril Liance
  Tel.: +32 2 277 81 63
  E-mail:
  cyril.liance@economie.fgov.be 

  Laatst bijgewerkt
  15 januari 2018