Table of Contents

  Wat houden de OESO-richtlijnen in?

  De richtlijnen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) zijn aanbevelingen inzake arbeid, mensenrechten, ketenverantwoordelijkheid, milieu, consumentenbescherming, concurrentie, etc.

  De rode draad doorheen die richtlijnen is de verantwoordelijkheid die bedrijven in de samenleving dragen. Daarom staat het begrip maatschappelijke verantwoordelijkheid centraal.

  De richtlijnen zijn normen voor verantwoord gedrag in overeenstemming met de toepasbare wetgeving. Alle 47 landen (waaronder België) die de OESO-richtlijnen hebben onderschreven, verbinden er zich toe de richtlijnen te promoten en toe te zien op de naleving ervan door ondernemingen.

  Doelstellingen

  De nagestreefde doelstellingen van de richtlijnen zijn onder andere:

  • de overeenstemming van de activiteiten van de ondernemingen met het beleid van de overheid waarborgen;
  • het wederzijdse vertrouwen tussen de ondernemingen en de samenleving waarin zij actief zijn, versterken; 
  • de bijdrage van multinationale ondernemingen aan duurzame ontwikkeling verhogen.

  De overheden van de landen die de OESO-richtlijnen onderschrijven, moeten erop toezien dat bovengenoemde principes wereldwijd door hun ondernemingen worden toegepast.

  Hoewel zij zich richten tot de multinationale ondernemingen, geven de richtlijnen de aan te bevelen praktijken voor alle ondernemingen weer. 

  Context

  De OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen werden in 1976 goedgekeurd.

  Ze maken deel uit van de OESO-Verklaring inzake internationale investeringen en multinationale ondernemingen. Die verklaring is een politiek engagement van de onderschrijvende landen om een transparante en open beleid te voeren inzake internationale investeringen, en de positieve bijdrage van multinationale ondernemingen aan de economische en sociale vooruitgang te bevorderen.

  De FOD Economie, Belgische schakel van de OESO-richtlijnen

  België heeft via de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie een voortrekkersrol gespeeld in het tot stand komen van de richtlijnen in 1976, alsook bij de actualisering in 2000 en de mondiale toepasbaarheid.

  De richtlijnen beschrijven verantwoord gedrag voor alle ondernemingen, waar ze zich ook bevinden. België doet aldus aanbevelingen inzake maatschappelijke verantwoordelijkheid aan haar grote en kleine bedrijven met activiteiten in binnen- en buitenland.

  Nationaal Contactpunt in België

  Er wordt door de OESO-richtlijnen bepaald dat elk land een Nationaal Contactpunt (NCP) moet oprichten dat toezicht houdt op de naleving van die richtlijnen. De Belgische regering die de OESO-richtlijnen heeft goedgekeurd, heeft bijgevolg een Nationaal Contactpunt opgericht binnen de FOD Economie.

  General presentation of the Belgian NCP (PDF, 1.62 MB)

  Bijkomende informatie

  Raadpleeg de FAQ

  OESO-Publicaties

  OECD-Guidelinse-for-multinational-enterpises.jpgOESO (2011), OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen (keuze uit verschillende taalversies)

  Ministerie van Buitenlandse Zaken, Nederland, OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen (Nederlandse vertaling)

  OECD-Due-Diligence-Guidance.jpgOESO (2016), OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas

  OECD Due Diligence Guidance for Meaningful Stakeholder Engagement in the Extractive Sector OECD Due Diligence Guidance for Meaningful Stakeholder Engagement in the Extractive Sector

  OECD-FAO-Guidance-for-Responsible-Agricultural-Supply-Chains.jpgOECD-FAO Guidance for Responsible Agricultural Supply Chains

  OECD-Due-Diligence-Guidance-responsable-supply-chains-garment-footwear-sector.jpgOECD due diligence guidance for responsible supply chains in the garment and footwear sector

  Responsible-business-conduct-for%20institutional-Investors.jpgResponsible business conduct for institutional investors

  General Due Diligence Guidance (2018)General Due Diligence Guidance (2018)

  Laatst bijgewerkt
  14 oktober 2019