Table of Contents

    Maatschappelijk verantwoord ondernemen (of mvo) wordt in het Federaal Referentiekader gedefinieerd als "een continu proces waarbij ondernemingen vrijwillig streven naar verbetering op bedrijfs- en maatschappelijk vlak door op systematische wijze economische, milieu- en sociale overwegingen op een geïntegreerde en coherente manier in de gehele bedrijfsvoering op te nemen, waarbij overleg met stakeholders, of belanghebbenden van de onderneming deel uitmaakt van dit proces".

    Het Federaal Actieplan mvo 2006image (en de update van maart 2010) en het Actieplan "Ondernemingen en Mensenrechten" (september 2017) omvatten een aantal acties om mvo en maatschappelijk verantwoord investeren (mvi) in België te stimuleren.

    Ook internationaal krijgt het thema mvo steeds meer aandacht, onder meer op het niveau van de OESO.

    Laatst bijgewerkt
    8 januari 2019