Wilt u eenvoudig en snel een EU-verklaring aanvragen (of een hernieuwing van een bestaande verklaring)? Gebruik dan onze online-applicatie eucertificates (identificatie via eID, itsme of login + beveiligingscode).

Naar eucertificates

De applicatie laat u toe de nodige documenten op te laden (bewijs van uw beroepservaring, diploma, …). Welke documenten u moet bezorgen, hangt af van de functie waarin u uw beroepservaring in België heeft opgedaan.

Beroepservaring als zelfstandige

Voor het bewijs van een beroepservaring als zelfstandige (“onderneming natuurlijk persoon”) of als zelfstandig bedrijfsleider (rechtspersoon), moet u niet langer een bewijs van aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen met vermelding van de periode van aansluiting als zelfstandige bezorgen. We hebben toegang tot de databank van de FOD Sociale Zekerheid via het rijksregisternummer van de zelfstandige. Door een aanvraag voor een EU-verklaring in te dienen, geeft u ons de toestemming om hiervoor de databank van de FOD Sociale Zekerheid te raadplegen.

Beroepservaring als werknemer

Voor het bewijs van een beroepservaring als werknemer moet u de volgende bewijsstukken bezorgen:

  1. Een werkgeversverklaring met vermelding van de periode van tewerkstelling met vermelding van de functie en het RSZ-inschrijvingsnummer van de werkgever;
  2. Een globaal loopbaanuittreksel met vermelding van het basissalaris en het RSZ-inschrijvingsnummer van de werkgever (aan te vragen bij de Federale Pensioendienst) of via een kopie van de laatste loonfiche (met vermelding van de datum van indiensttreding).

Als u in het bezit bent van een diploma dat betrekking heeft op de activiteiten die u in de lidstaat van bestemming wil uitvoeren, is het nuttig om een kopie hiervan op te laden. Dat diploma kan het aantal jaren aan te tonen beroepservaring reduceren.

Laatst bijgewerkt
19 mei 2022