Table of Contents

  Op vraag van de minister van KMO’s en Middenstand organiseerde de FOD Economie op 30 maart 2022 een rondetafelconferentie over de aanpassing van de wet houdende wettelijke definitie van de ambachtsman en de aantrekkelijkheid van het label "erkend ambachtsman".

  Aan die rondetafelconferentie namen vertegenwoordigers deel van de “Commissie Ambachtslieden” van de FOD Economie, van de Hoge Raad voor Zelfstandigen en KMO's (HRZKMO), van interprofessionele organisaties (Unizo, UCM, NSZ), en van “Ambacht in de kijker”, samen met ambachtslieden die hun wettelijke erkenning verkregen hebben en medewerkers van de FOD Economie en van het kabinet van de minister.

  Doel van de rondetafelconferentie was dubbel:

  • peilen naar de meningen van de deelnemers over de inhoud van het voorontwerp van wet en de voorstellen tot hervorming van de werking van de “Commissie ambachtslieden”;
  • de beste opties bespreken om het label "erkend ambachtsman" aantrekkelijker te maken voor consumenten en ambachtslieden.

  Conclusies :

  • de ambachtslieden en de interprofessionele organisaties hebben de voorstellen tot aanpassing van de wet goedgekeurd;
  • de ambachtslieden hechten eraan dat de beslissing over de wettelijke erkenning ook in de toekomst wordt genomen door een commissie die is samengesteld uit gelijken en niet alleen uit ambtenaren;
  • ze zijn er voorstander van dat het voorontwerp van wet de leden van de commissie de bevoegdheid geeft tot een onderzoek;
  • ze willen een federaal logo behouden;
  • ze willen de zichtbaarheid en aantrekkelijkheid van het bestaande logo verder ontwikkelen.

  Gevolgen van de rondetafelconferentie

  Om na te gaan wat de beste opties zijn om het label "erkend ambachtsman" aantrekkelijker te maken, zal binnenkort een openbare aanbesteding starten voor de uitvoering van een marktstudie die tot doel zal hebben de positie van het label "erkend ambachtsman" op de Belgische markt te analyseren ten aanzien van de consumenten en de erkende en niet-erkende ambachtslieden. Die studie zal aanbevelingen bevatten om de aantrekkelijkheid van het label "erkend ambachtsman" op korte en middellange termijn te verbeteren, en met name over de specifieke communicatiestrategie die daarvoor nodig is.

  Daarnaast wordt de procedure tot aanpassing van de wet verdergezet zodat ze zo snel mogelijk in werking kan treden, idealiter nog voor de volgende editie van de "Dag van de Ambachten" op zondag 20 november 2022.

  Laatst bijgewerkt
  25 april 2022